Par Tieslietu padomi

Drukas versija
4. jūlijs, 2011

Par Tieslietu padomes 4. jūlija sēdes lēmumiem

Tieslietu padome 4. jūlija sēdē vienbalsīgi atbalstīja profesores Dr.iur Sanitas Osipovas kandidatūru virzīšanai apstiprināšanai Satversmes tiesas tiesneša amatā. Tāpat Tieslietu padome atbalsta Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Aijas Āvas iecelšanu Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.
18. jūnijs, 2011

Latvijas Tieslietu padome uzņemta Eiropas tieslietu padomju asociācijā

Eiropas tieslietu padomju tīkla (ENCJ - European Network of Councils for the Judiciary) ģenerālā asambleja pieņēmusi lēmumu par Latvijas Republikas Tieslietu padomes uzņemšanu par locekli organizācijā. Lēmums pieņemts asamblejā, kas notika 8.-10. jūnijā Viļņā. ENCJ ir bezpeļņas organizācija, kas apvieno Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu tiesu sistēmu pārstāvošas, no likumdevēja un izpildvaras neatkarīgas institūcijas.
1. jūnijs, 2011

Tieslietu padome: grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību vēl vairāk ierobežo konstitucionālo institūciju budžeta neatkarību

Tieslietu padome uzskata, ka 26. maijā Saeimā pieņemtie grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību nenodrošina Satversmes tiesas sprieduma izpildi un nenovērš normatīvā regulējuma trūkumus, kas saistīti ar konstitucionālo institūciju un Tiesībsarga budžeta pieprasījuma neatkarības nodrošināšanu. Tieslietu padome atzīst, ka Saeimas piedāvātais risinājums paredz tikai formālu šo iestāžu viedokļu fiksēšanu Ministru kabineta dokumentos un pēc būtības vēl vairāk ierobežo institūciju budžeta pieprasījuma procesu.
30. maijs, 2011

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos un nākamās sēdes darba kārtība

Tieslietu padome noteikusi, ka tiesnese Lauma Šteinerte, kuru Saeima apstiprinājusi apgabaltiesas tiesneša amatā, tiesneša pienākumus pildīs Rīgas apgabaltiesā. Savukārt Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Zanei Pētersonei Tieslietu padome uzdeva ar 1. jūniju pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā.
10. maijs, 2011

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos

Tieslietu padome pieņēmusi vairākus lēmumus tiesnešu karjeras jautājumos. Tieslietu padome atbalsta atkārtotu Zemgales apgabaltiesas tiesneses Ingunas Preisas iecelšanu Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.
20. aprīlis, 2011

Par Tieslietu padomes 19. aprīļa sēdes jautājumiem

19.aprīļa sēdē Tieslietu padome pēc Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas lūguma apsprieda un pauda viedokli par likumprojektu grozījumiem likumā „Par tiesu varu” pirms trešā lasījuma. Tieslietu padome kopumā akceptē Saeimas izstrādātos likuma grozījumus, kas paredz mainīt tiesnešu atlases kārtību un veidot jaunu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmu, bet iebilst un izsaka priekšlikumus vairākos būtiskos jautājumos.
18. aprīlis, 2011

Tieslietu padome apspriedīs likumprojektu, kas paredz mainīt tiesnešu profesionālās novērtēšanas sistēmu

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks otrdien, 19. aprīlī, paredzēts pēc Saeimas Juridiskās komisijas lūguma apspriest un sniegt atzinumu par likumprojektu pirms trešā lasījuma grozījumiem likumā „Par tiesu varu”. Grozījumi paredz mainīt tiesnešu atlases kārtību, kandidātiem izvirzāmās prasības, kā arī veidot jaunu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmu.
31. marts, 2011

Par Tieslietu padomes 30. marta sēdes jautājumiem

Tieslietu padome 30. marta sēdē uzklausīja Tiesu administrācija direktora Edvīna Balševica ziņojumu par Tiesu administrācijas darba rezultātiem 2010. gadā. Direktors akcentēja aktuālākos problēmjautājumus tiesu darbības nodrošinājumā. Pirmkārt tā ir drošība tiesu iestādēs. Valsts policija atsacījusies pildīt tai likumā „Par tiesu varu” uzlikto pienākumu nodrošināt kārtībniekus tiesās, pamatojot to ar resursu trūkumu.
29. marts, 2011

Tieslietu padome uzklausīs Tiesu administrācijas pārskatu un apspriedīs vairākus nolikumus

Trešdien, 30. martā, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā Tiesu administrācija sniegs pārskatu par 2010. gada darba rezultātiem. Tieslietu padome apspriedīs Tiesnešu papildu atlīdzības un ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu noteikšanas kārtību, Tiesnešu amata apliecības izsniegšanas kārtību un Tiesneša mantijas un amata zīmes lietošanas kārtību.
23. februāris, 2011

Par Tieslietu padomes 22. februāra sēdē lemtajiem jautājumiem

Latvijas Tiesnešu konference, ko bija paredzēts sasaukt aprīlī, pārcelta uz rudeni. Tieslietu padome šādu lēmumu pieņēma racionālu apsvērumu dēļ - lai nebūtu jāorganizē vēl vienu konferenci, kad Saeima būs izdarījusi grozījumus likumā „Par tiesu varu”, saistībā ar kuriem būs nepieciešams sasaukt tiesnešu konferenci.