Par Tieslietu padomi

Drukas versija
18. februāris, 2014

Vērš uzmanību uz problēmām tiesas sēdes gaitas fiksēšanā audioierakstā

Izmaiņas tiesas sēdes gaitas fiksēšanas procesā, kas atbilstoši grozījumiem Civilprocesa likumā ieviestas civillietās kopš 4.janvāra, tiesnešu un tiesas darbinieku darbu nav atvieglojušas, bet, gluži pretēji, sarežģījušas, padarījušas laikietilpīgāku, nesaprotamāku un nedrošāku.
18. februāris, 2014

Tieslietu padome iniciē pētījumu par faktoriem, kas veido sabiedrības viedokli par tiesām

Sabiedrības attieksmi pret tiesu sistēmu veido ne tikai tiesas un tiesneši, bet lielā mērā arī citu tiesvedības procesā iesaistīto amatpersonu darbība un attieksme – secināts pētījumā par tiesu uzticamību un korupcijas uztveri tiesu darbībā.
13. februāris, 2014

Tieslietu padomes sēdē – par korupcijas uztveres pētījumu, rūpnieciskā īpašuma strīdu izskatīšanas regulējumu un citi jautājumi

Pirmdien, 17.februārī, Tieslietu padomes sēdē Socioloģisko pētījumu institūta pētnieki prezentēs pētījumu „Tiesu uzticamība un korupcijas uztvere tiesu darbībā Latvijā”.
28. janvāris, 2014

Nosaka tiesu, kurā amata pienākumus pildīs Saeimas iecelts tiesnesis

Tieslietu padome 27.janvāra sēdē noteica, ka Erlens Ernstons, kurš, pamatojoties uz Saeimas šī gada 9.janvāra lēmumu iecelts rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā, tiesneša pienākumus pildīs Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā.
28. janvāris, 2014

Tieslietu padome vienbalsīgi atbalsta Kusiņa kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam

Tieslietu padome 27.janvāra sēdē vienbalsīgi atbalstīja Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Gunāra Kusiņa kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam.
28. janvāris, 2014

Atbalsta vienota tiesu ekspertīžu biroja izveidi Tieslietu ministrijas padotībā

Iepazīstoties ar Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par vienota tiesu ekspertīžu centra izveidi, kas sagatavots Ministru kabineta uzdevumā, Tieslietu padome atzina par nepieciešamu izveidot valstī vienotu tiesu ekspertīžu centru, kas būtu Tieslietu ministrijas padotības iestāde.
28. janvāris, 2014

Atbalsta grozījumus pārejai uz „tīrajām” tiesu instancēm civillietu izskatīšanā

Atbilstoši Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu” līdz 2016.gada beigām tiek likvidēta Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta, tādējādi noslēdzot pāreju uz tā saucamo „tīro” instanču tiesām. Minētās reformas īstenošanai nepieciešama pakāpeniska kompetenču pārdale starp tiesu instancēm civilprocesā, novirzot lietu pieplūdumu no Civillietu tiesu palātas uz apgabaltiesām un rajonu (pilsētu) tiesām.
28. janvāris, 2014

Atbalsta lietas dalībnieku atbildības pastiprināšanu par negodprātīgu tiesību izmantošanu civilprocesā

Tieslietu ministrija, analizējot citu valstu pieredzi un diskutējot ar ekspertiem, izstrādājusi priekšlikumus tiesiskā regulējuma izmaiņām, kas vērsts uz patiesības paušanas tiesai pienākuma nostiprināšanu Civilprocesa likumā, un lūdza Tieslietu padomes viedokli, vai lietas dalībnieku atbildība par negodprātīgu tiesību izmantošanu civilprocesā būtu nostiprināma tikai ar civilprocesuālām sankcijām, vai arī papildus paredzot arī kriminālatbildību.
23. janvāris, 2014

Sniegs viedokli par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu un apspriedīs tiesas sēžu gaitas fiksēšanu audioierakstā

Pirmdien, 27.janvārī, Tieslietu padome sniegs viedokli par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu Gunāru Kusiņu. Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu izvirzījuši 12 Saeimas deputāti.