Par Tieslietu padomi

Drukas versija
24. septembris, 2013

Par Tieslietu padomes 23.septembra sēdes lēmumiem

Tieslietu padome, pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 89.11 panta pirmo daļu, atbalstīja Tieslietu ministrijas apkopoto rajonu (pilsētu) tiesu, to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu 2014.gadam. Tāpat Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2014.gadam.
18. septembris, 2013

Tiesnešu konferencē – tiesu darbs pēc grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, cilvēktiesību aktualitātes un korupcijas uztveres pētījums

Tieslietu padome sasauc Latvijas Tiesnešu konferenci 2013. gada 1. novembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Konferences darbs plānots trīs daļās.
27. augusts, 2013

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli vēlēs elektroniski

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa ievēlēšanai Tieslietu padome nolēmusi organizēt elektronisko Tiesnešu konferenci. Konferences organizēšanas un norises plāns tiks apstiprināts nākamajā Tieslietu padomes sēdē.
27. augusts, 2013

Tiesnešu konferenci sasauks 1. novembrī

Lai uzklausītu tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārskatu par to darbu un apspriestu tiesu darba aktualitātes, Tieslietu padome nolēmusi sasaukt Latvijas tiesnešu konferenci 1. novembrī.
23. augusts, 2013

Atbalsta Vīganta iecelšanu Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā

Tieslietu padome atbalstījusi Administratīvās apgabaltiesas tiesneša Māra Vīganta iecelšanu Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem.
4. jūlijs, 2013

Jelgavas tiesas priekšsēdētāja amatam atbalsta Ašmani, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja amatam – Orniņu

Tieslietu padome atbalstījusi Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneses Aijas Orniņas iecelšanu šīs tiesas priekšsēdētājas amatā un Jelgavas tiesas tiesneses Līgas Ašmanes iecelšanu Jelgavas tiesas priekšsēdētājas amatā.
2. jūlijs, 2013

Tieslietu padome nosaka tiesas, kur tiesnešiem pildīt tiesneša pienākumus

Tieslietu padome noteikusi tiesas, kur tiesneša pienākumus pildīt pieciem ar Saeimas lēmumu rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā ieceltiem jaunajiem tiesnešiem.
12. jūnijs, 2013

Virzot grozījumus likumā „Par tiesu varu”, Tieslietu padomes viedoklis Saeimā netiek ņemts vērā

Ceturtdien, 13. jūnijā Saeimas dienas kārtībā trešajam lasījumam tiek virzīti vērienīgi grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas būtiski izmainīs Latvijas tiesu sistēmu. Publiskajā telpā ir izskanējusi maldinoša informācija par šo likuma grozījumu sagatavošanu ciešā sadarbībā ar Tieslietu padomi.
11. jūnijs, 2013

Par Tieslietu padomes 10. jūnija sēdē izskatītajiem jautājumiem

Daugavpils un Ludzas rajona tiesām jauni priekšsēdētāji Tieslietu padome 10. jūnija sēdē atbalstīja jaunu priekšsēdētāju iecelšanu Daugavpils tiesai un Ludzas rajona tiesai.
7. jūnijs, 2013

Tieslietu padomes darba kārtībā – tiesu jaunās politikas iniciatīvas, tiesnešu specializācijas un lietu slodzes noteikšana un citi jautājumi

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks 10 jūnijā, paredzēts izskatīt vairākus Tieslietu ministrijas iesniegtos materiālus, uzklausīt Tiesu administrācijas pārskatu par 2012. gada darba rezultātiem, kā arī lemt par vairāku tiesu priekšsēdētāju apstiprināšanu un Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu.