Par Tieslietu padomi

Drukas versija
10. decembris, 2020

Tieslietu padome skatīs priekšlikumu izņēmuma gadījumos atlikt tiesas priekšsēdētāja amata konkursa izsludināšanu

Piektdien, 11.decembrī, Tieslietu padomes sēdē tiks apspriests Tieslietu ministrijas priekšlikums izņēmuma gadījumos atlikt konkursa izsludināšanu uz rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja amatu.
9. decembris, 2020

Tieslietu padome nosaka termiņu konkursa izsludināšanai uz tiesneša amata vakancēm

Lai sekmētu tiesnešu amata vakanču operatīvāku aizpildīšanu un līdz ar to – efektīvāku tiesu darbu, Tieslietu padome noteica, kādā termiņā izsludināms iekšējais konkurss starp tiesnešiem, ja rajona (pilsētas) tiesā vai apgabaltiesā radusies tiesneša amata vakance.
1. decembris, 2020

Atbalsta atšķirības izlīdzināšanu starp prokuratūras un tiesu darbinieku algām

Tieslietu padome atbalstīja ģenerālprokurora priekšlikumu grozīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto prokuratūras darbinieku maksimālās mēnešalgas grupu. Līdz šim tā bija 8., Tieslietu padome iesaka to mainīt uz 13.grupu.
1. decembris, 2020

Nosaka senatoru skaitu Senāta departamentos un tiesnešu skaitu apgabaltiesās

Saeima noteikusi senatoru kopskaitu Senātā – no 2021.gada 1.janvāra 38 senatori, kā arī tiesnešu kopskaitu apgabaltiesās – 139 tiesneši. Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Tieslietu padome nosaka senatoru skaitu katrā Senāta departamentā un tiesnešu skaitu katrā apgabaltiesā.
1. decembris, 2020

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā jauns tiesnesis

Tieslietu padome noteica tiesneša amata pienākumu izpildes vietu Edgaram Grīvniekam, kas rajona (pilsētas) tiesneša amatā iecelts ar Saeimas 12.novembra lēmumu.
26. novembris, 2020

Ekonomisko lietu tiesas darba sākuma pārcelšana sekmēs atlases procesa un jaunās tiesas darba uzsākšanas kvalitāti

Ministru kabinets 24.novembrī ārkārtas sēdē atbalstīja Tieslietu ministrijas  sagatavoto likuma “Par tiesu varu” grozījumu projektu, kas paredz pārcelt Ekonomisko lietu tiesas darbības sākšanu no 2021.gada 1.janvāra līdz nākamā gada 31.martam.
25. novembris, 2020

Tieslietu padome vērtēs jauno Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumprojektu

Piektdien, 27.novembrī, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā padome skatīs Valsts kancelejas izstrādāto likumprojektu "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums".
16. novembris, 2020

Tieslietu padome: efektīvā tiesas procesā galvenā loma ir tiesnesim

Galvenās problēmas garajām tiesvedībām Latvijas tiesās ir procesa organizācijas jautājumi, tai skaitā tiesnešu loma procesa vadībā, citu procesā iesaistīto personu rīcība un savstarpējā sadarbība – secināts Tieslietu padomē, analizējot darba grupas ziņojumu par tiesvedību ilguma cēloņiem.
16. novembris, 2020

Atbalsta priekšlikumu ģenerālprokurora algas aprēķinā ņemt vērā tiesneša amata stāžu

Tieslietu padome atzina par pamatotu Saeimas deputātu grupas priekšlikumu novērst diskriminējošo regulējumu, nosakot ģenerālprokuroram atalgojumu atkarībā no tā, vai persona iepriekš bijusi prokurors vai tiesnesis.
11. novembris, 2020

Tieslietu padome uzklausīs ziņojumu par tiesvedību ilguma cēloņiem

Piektdien, 13.novembrī, Tieslietu padome uzklausīs darba grupas ziņojumu par ilgo tiesvedību cēloņiem un priekšlikumiem to novēršanai.