Par Tieslietu padomi

Drukas versija
28. janvāris, 2014

Atbalsta grozījumus pārejai uz „tīrajām” tiesu instancēm civillietu izskatīšanā

Atbilstoši Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu” līdz 2016.gada beigām tiek likvidēta Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta, tādējādi noslēdzot pāreju uz tā saucamo „tīro” instanču tiesām. Minētās reformas īstenošanai nepieciešama pakāpeniska kompetenču pārdale starp tiesu instancēm civilprocesā, novirzot lietu pieplūdumu no Civillietu tiesu palātas uz apgabaltiesām un rajonu (pilsētu) tiesām.
28. janvāris, 2014

Atbalsta lietas dalībnieku atbildības pastiprināšanu par negodprātīgu tiesību izmantošanu civilprocesā

Tieslietu ministrija, analizējot citu valstu pieredzi un diskutējot ar ekspertiem, izstrādājusi priekšlikumus tiesiskā regulējuma izmaiņām, kas vērsts uz patiesības paušanas tiesai pienākuma nostiprināšanu Civilprocesa likumā, un lūdza Tieslietu padomes viedokli, vai lietas dalībnieku atbildība par negodprātīgu tiesību izmantošanu civilprocesā būtu nostiprināma tikai ar civilprocesuālām sankcijām, vai arī papildus paredzot arī kriminālatbildību.
23. janvāris, 2014

Sniegs viedokli par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu un apspriedīs tiesas sēžu gaitas fiksēšanu audioierakstā

Pirmdien, 27.janvārī, Tieslietu padome sniegs viedokli par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu Gunāru Kusiņu. Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu izvirzījuši 12 Saeimas deputāti.