Par Tieslietu padomi

Drukas versija
10. maijs, 2011

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos

Tieslietu padome pieņēmusi vairākus lēmumus tiesnešu karjeras jautājumos. Tieslietu padome atbalsta atkārtotu Zemgales apgabaltiesas tiesneses Ingunas Preisas iecelšanu Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.
20. aprīlis, 2011

Par Tieslietu padomes 19. aprīļa sēdes jautājumiem

19.aprīļa sēdē Tieslietu padome pēc Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas lūguma apsprieda un pauda viedokli par likumprojektu grozījumiem likumā „Par tiesu varu” pirms trešā lasījuma. Tieslietu padome kopumā akceptē Saeimas izstrādātos likuma grozījumus, kas paredz mainīt tiesnešu atlases kārtību un veidot jaunu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmu, bet iebilst un izsaka priekšlikumus vairākos būtiskos jautājumos.
18. aprīlis, 2011

Tieslietu padome apspriedīs likumprojektu, kas paredz mainīt tiesnešu profesionālās novērtēšanas sistēmu

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks otrdien, 19. aprīlī, paredzēts pēc Saeimas Juridiskās komisijas lūguma apspriest un sniegt atzinumu par likumprojektu pirms trešā lasījuma grozījumiem likumā „Par tiesu varu”. Grozījumi paredz mainīt tiesnešu atlases kārtību, kandidātiem izvirzāmās prasības, kā arī veidot jaunu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmu.
31. marts, 2011

Par Tieslietu padomes 30. marta sēdes jautājumiem

Tieslietu padome 30. marta sēdē uzklausīja Tiesu administrācija direktora Edvīna Balševica ziņojumu par Tiesu administrācijas darba rezultātiem 2010. gadā. Direktors akcentēja aktuālākos problēmjautājumus tiesu darbības nodrošinājumā. Pirmkārt tā ir drošība tiesu iestādēs. Valsts policija atsacījusies pildīt tai likumā „Par tiesu varu” uzlikto pienākumu nodrošināt kārtībniekus tiesās, pamatojot to ar resursu trūkumu.
29. marts, 2011

Tieslietu padome uzklausīs Tiesu administrācijas pārskatu un apspriedīs vairākus nolikumus

Trešdien, 30. martā, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā Tiesu administrācija sniegs pārskatu par 2010. gada darba rezultātiem. Tieslietu padome apspriedīs Tiesnešu papildu atlīdzības un ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu noteikšanas kārtību, Tiesnešu amata apliecības izsniegšanas kārtību un Tiesneša mantijas un amata zīmes lietošanas kārtību.
23. februāris, 2011

Par Tieslietu padomes 22. februāra sēdē lemtajiem jautājumiem

Latvijas Tiesnešu konference, ko bija paredzēts sasaukt aprīlī, pārcelta uz rudeni. Tieslietu padome šādu lēmumu pieņēma racionālu apsvērumu dēļ - lai nebūtu jāorganizē vēl vienu konferenci, kad Saeima būs izdarījusi grozījumus likumā „Par tiesu varu”, saistībā ar kuriem būs nepieciešams sasaukt tiesnešu konferenci.
21. februāris, 2011

Tieslietu padome apstiprinās Tiesnešu konferences nolikumu un nākamās konferences darba kārtību

Otrdien, 22. februārī, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā apspriedīs 15. aprīļa Tiesnešu konferencē izskatāmos jautājumus, kā arī apstiprinās Tiesnešu konferences nolikumu. Tieslietu padomes sēdē paredzēts noteikt tiesnešu skaitu katrā rajonu (pilsētas) tiesā, apgabaltiesā un zemesgrāmatu nodaļā. Pēc Tieslietu padomes priekšlikuma Saeima ir apstiprinājusi kopējo tiesnešu skaitu rajonu (pilsētu) tiesās 315, apgabaltiesās 134, zemesgrāmatu nodaļās 80 tiesneši.
28. janvāris, 2011

Tiesnešu konferenci sasauks 15. aprīlī

Tieslietu padome nolēma ikgadējo Latvijas tiesnešu konferenci sasaukt 15. aprīlī. Konferences darba kārtību apstiprinās nākamajā Tieslietu padomes sēdē, kas paredzēta 22. februārī.
28. janvāris, 2011

Regulējumu tiesnešu papildus atlīdzības saņemšanai Tieslietu padome noteiks nākamajā sēdē

Iekļaujot tiesnešu atalgojumu vienotajā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, paredzēts, ka regulējumu papildu atlīdzības piešķiršanai tiesnešiem nosaka Tieslietu padome. 27. janvāra sēdē padome pārrunāja likumā paredzēto papildu brīvdienu, naudas balvu, piemaksu, mācību atvaļinājumu un sakaru izdevumu kompensāciju piemērošanu tiesnešu darba specifikai un tiesu budžetu iespējām.
28. janvāris, 2011

Tieslietu padome ierosina palielināt rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu tiesnešu skaitu, samazinot vakances zemesgrāmatu nodaļās

Izvērtējot vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesnešu un zemesgrāmatu tiesnešu noslodzi, Tieslietu padome ierosina Saeimai palielināt kopējo tiesnešu skaitu rajonu (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās, pārceļot vakantās zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu amata vietas uz vispārējās jurisdikcijas tiesām. Rajonu (pilsētu) tiesās būtu 315 tiesneši, apgabaltiesās – 134 tiesneši, un zemesgrāmatu nodaļās – 80 tiesneši.