Par Tieslietu padomi

Drukas versija
7. jūnijs, 2013

Tieslietu padomes darba kārtībā – tiesu jaunās politikas iniciatīvas, tiesnešu specializācijas un lietu slodzes noteikšana un citi jautājumi

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks 10 jūnijā, paredzēts izskatīt vairākus Tieslietu ministrijas iesniegtos materiālus, uzklausīt Tiesu administrācijas pārskatu par 2012. gada darba rezultātiem, kā arī lemt par vairāku tiesu priekšsēdētāju apstiprināšanu un Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu.
31. maijs, 2013

Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus turpinās pildīt Zane Pētersone

Tieslietu padome uzdevusi Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Zanei Pētersonei ar 3. jūniju pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā.
22. maijs, 2013

Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vēlas pāriet rajona tiesas tiesneša amatā

Tieslietu padome atbalstījusi Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājas Zitas Kupces apstiprināšanu rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā un noteikusi pēc apstiprināšanas Saeimā par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi pildīt tiesneša pienākumus Ogres rajona tiesā.
15. maijs, 2013

Tieslietu padome atbalsta Bauskas un Saldus rajona tiesu priekšsēdētāju atkārtotu iecelšanu, Dobeles tiesai – jauna priekšsēdētāja

Tieslietu padome atbalstījusi apstiprināšanai trīs rajona tiesu priekšsēdētāju amata kandidatūras. Atbalstīta Bauskas un Saldus rajona tiesu priekšsēdētāju atkārtota iecelšana amatā uz pieciem gadiem. Iveta Andžāne Bauskas rajona tiesu vada kopš 1998. gada, Gunita Galiņa Saldus rajona tiesu – kopš 1993. gada.
23. aprīlis, 2013

Tieslietu padome izvērtē plānotos plašos grozījumus likumā „Par tiesu varu”

Tieslietu padome atbalsta lielu daļu no paredzētajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, taču vairāki grozījumi vai to ieviešanas mehānismi netika akceptēti, izskatot tos Tieslietu padomes 8. un 22. aprīļa sēdēs.
19. aprīlis, 2013

Tieslietu padome turpinās izvērtēt iespējamos grozījumus likumā „Par tiesu varu”

Pirmdien, 22. aprīlī Tieslietu padome turpinās izvērtēt izstrādātos grozījumus likumā „Par tiesu varu”, ko Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija nosūtījusi Tieslietu padomes izvērtējumam pirms trešā lasījuma. Otrs jautājums, par ko Tieslietu padomei jāformulē savs viedoklis, ir par Satversmes tiesā ierosināto lietu „Par Civilprocesa likuma 464.1panta otrās daļas 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”, kurā Tieslietu padome ir atzīta par pieaicināto personu.
9. aprīlis, 2013

Tieslietu padome atbalsta akcionāru sapulču lēmumu izskatīšanu vienā tiesā, bet nepiekrīt lietu pārsūdzībai kasācijā

Par Tieslietu padomes 8. aprīļa sēdes lēmumiem. Tieslietu padome, pēc Saeimas Juridiskās komisijas lūguma izskatot likumu „Grozījumi Civilprocesa likumā”, ko Valsts prezidents nodevis otrreizējai caurlūkošanai, atbalstīja likumprojektā paredzēto regulējumu noteikt konkrētu vienu tiesu lietu izskatīšanai par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem.
28. marts, 2013

Tieslietu padome atbalsta trīs rajonu tiesu priekšsēdētāju atkārtotu iecelšanu amatā

Limbažu rajona tiesu arī turpmākos piecus gadus vadīs Aija Miķelsone, Gulbenes rajona tiesu – Gunta Gulbinska un Madonas rajona tiesu Aldis Stienis – atbalstu šīm kandidatūrām izteikusi Tieslietu padome.
22. marts, 2013

Tieslietu padome izvērtēs likumprojektus grozījumiem likumā „Par tiesu varu” un Civilprocesa likumā

25. martā paredzētā Tieslietu padomes sēde kvoruma neesamības dēļ atcelta. Nākamā sēde notiks 8. aprīlī plkst. 13.00.
5. marts, 2013

Tieslietu padome atbalsta Balvu un Jelgavas tiesu priekšsēdētāju atkārtotu iecelšanu amatos un lemj citus tiesnešu karjeras jautājumus

Tieslietu padome 27. februāra sēdē, kas notika rakstveida procesā, pieņēmusi vairākus lēmumus tiesnešu karjeras jautājumos.