Par Tieslietu padomi

Drukas versija
10. marts, 2015

Aktualizē jautājumu par tiesnešu atalgojuma nevienlīdzību ar valsts pārvaldi

Tieslietu padome aktualizēja jautājumu par nepilnībām valsts pārvaldes vienotajā atalgojuma sistēmā un aicina likumdevēju un izpildvaru novērst nesamērīgo atšķirību starp izpildvaras juristu un tiesnešu atalgojumu. Par līdzvērtīgām uzskatītās algas tiesnešiem šobrīd var būt pat par 50% zemākas nekā algas izpildvarā.
10. marts, 2015

Atbalsta rajona tiesu namu izveidi un izmaiņas tiesu palātu tiesnešu pārcelšanas kārtībā

Tieslietu padome atbalsta paātrinātā kārtībā Saeimas 3.lasījumam virzītos grozījumus likumā „Par tiesu varu”, kas veidotu juridisku pamatu rajonu (pilsētu) tiesu reorganizācijai, apvienojot vairākas tiesas un veidojot tiesu namus. Likuma grozījumi nosaka reorganizētās tiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru izbeigšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek tiesneša pārcelšana tiesu reorganizācijas gadījumā.
10. marts, 2015

Pārdala tiesnešu skaitu Augstākās tiesas departamentos; jautājumu par Disciplinārtiesas kompetenci skatīs atkārtoti

Tieslietu padome 9.marta sēdē, uzklausot Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča informāciju par Augstākās tiesas plēnuma lēmumiem, nolēma tos atbalstīt – pārdalīt tiesnešu amata vietas starp Augstākās tiesas departamentiem, bet jautājumu par Disciplinārtiesas kompetences paplašināšanu skatīt atkārtoti.
6. marts, 2015

Tieslietu padomei prasa viedokli par rajona tiesu reorganizāciju un par Augstākās tiesas tiesnešu karjeru pēc tiesu palātu likvidācijas

Pirmdien, 9.martā, notiks Tieslietu padomes sēde, lai apspriestu un izteiktu viedokli par plānotajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas sagatavoti Saeimas 3.lasījumam.
2. marts, 2015

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēl Artūru Freibergu

Tiesnešu neklātienes konferencē 2.martā par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli ievēlēts Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis Artūrs Freibergs.
20. februāris, 2015

Apstiprina Tiesnešu e-Konferences organizēšanas plānu, nosaka vadītāju, sekretāru un balsu skaitīšanas komisiju

2.martā notiks Latvijas tiesnešu neklātienes konference, lai elektroniskās vēlēšanās ievēlētu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pārstāvi no Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu vidus.
30. decembris, 2014

Tieslietu padome vēlreiz izvērtēs jautājumu par Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu pārcelšanu

Pirmdien, 5.janvārī, tiek sasaukta Tieslietu padomes sēde, lai pēc Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Gaida Bērziņa lūguma vēlreiz izvērtētu jautājumu par turpmāko karjeru tiem likvidējamās Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnešiem, kuri nav pārcelti kasācijas instances – Krimināllietu departamenta – tiesnešu amatos.
18. decembris, 2014

Lūdz atbrīvot tiesnesi no amata veselības stāvokļa dēļ

Tieslietu padome atbalstīja Rīgas rajona tiesas tiesneses Ināras Strautiņas lūgumu izteikt Saeimai priekšlikumu par viņas atbrīvošanu no tiesneša amata veselības stāvokļa dēļ.
18. decembris, 2014

Atbalsta Tieslietu ministrijas un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumus

Atbilstoši likumam “Par budžetu un finanšu vadību” Ministru kabinets, izskatot gadskārtējo budžeta likuma projektu, uzklausa Tieslietu padomes viedokli. Tādēļ Tieslietu ministrija un Augstākā tiesa viedokļa sniegšanai iesniedza apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumus 2015.gadam, un Tieslietu padome tos izskatīja rakstveida procesā.
4. decembris, 2014

Saeima piešķir Goda tiesneša statusu Gunāram Aigaram un Astrīdai Hertai Bērziņai

Saeima 4.decembrī piešķīra Goda tiesneša statusu bijušajam Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājam Gunāram Aigaram un bijušajai Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājai Astrīdai Hertai Bērziņai.