Par Tieslietu padomi

Drukas versija
27. augusts, 2013

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli vēlēs elektroniski

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa ievēlēšanai Tieslietu padome nolēmusi organizēt elektronisko Tiesnešu konferenci. Konferences organizēšanas un norises plāns tiks apstiprināts nākamajā Tieslietu padomes sēdē.
27. augusts, 2013

Tiesnešu konferenci sasauks 1. novembrī

Lai uzklausītu tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārskatu par to darbu un apspriestu tiesu darba aktualitātes, Tieslietu padome nolēmusi sasaukt Latvijas tiesnešu konferenci 1. novembrī.
23. augusts, 2013

Atbalsta Vīganta iecelšanu Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā

Tieslietu padome atbalstījusi Administratīvās apgabaltiesas tiesneša Māra Vīganta iecelšanu Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem.
4. jūlijs, 2013

Jelgavas tiesas priekšsēdētāja amatam atbalsta Ašmani, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja amatam – Orniņu

Tieslietu padome atbalstījusi Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneses Aijas Orniņas iecelšanu šīs tiesas priekšsēdētājas amatā un Jelgavas tiesas tiesneses Līgas Ašmanes iecelšanu Jelgavas tiesas priekšsēdētājas amatā.
2. jūlijs, 2013

Tieslietu padome nosaka tiesas, kur tiesnešiem pildīt tiesneša pienākumus

Tieslietu padome noteikusi tiesas, kur tiesneša pienākumus pildīt pieciem ar Saeimas lēmumu rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā ieceltiem jaunajiem tiesnešiem.
12. jūnijs, 2013

Virzot grozījumus likumā „Par tiesu varu”, Tieslietu padomes viedoklis Saeimā netiek ņemts vērā

Ceturtdien, 13. jūnijā Saeimas dienas kārtībā trešajam lasījumam tiek virzīti vērienīgi grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas būtiski izmainīs Latvijas tiesu sistēmu. Publiskajā telpā ir izskanējusi maldinoša informācija par šo likuma grozījumu sagatavošanu ciešā sadarbībā ar Tieslietu padomi.
11. jūnijs, 2013

Par Tieslietu padomes 10. jūnija sēdē izskatītajiem jautājumiem

Daugavpils un Ludzas rajona tiesām jauni priekšsēdētāji Tieslietu padome 10. jūnija sēdē atbalstīja jaunu priekšsēdētāju iecelšanu Daugavpils tiesai un Ludzas rajona tiesai.
7. jūnijs, 2013

Tieslietu padomes darba kārtībā – tiesu jaunās politikas iniciatīvas, tiesnešu specializācijas un lietu slodzes noteikšana un citi jautājumi

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks 10 jūnijā, paredzēts izskatīt vairākus Tieslietu ministrijas iesniegtos materiālus, uzklausīt Tiesu administrācijas pārskatu par 2012. gada darba rezultātiem, kā arī lemt par vairāku tiesu priekšsēdētāju apstiprināšanu un Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu.
31. maijs, 2013

Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus turpinās pildīt Zane Pētersone

Tieslietu padome uzdevusi Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Zanei Pētersonei ar 3. jūniju pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā.
22. maijs, 2013

Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vēlas pāriet rajona tiesas tiesneša amatā

Tieslietu padome atbalstījusi Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājas Zitas Kupces apstiprināšanu rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā un noteikusi pēc apstiprināšanas Saeimā par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi pildīt tiesneša pienākumus Ogres rajona tiesā.