Par Tieslietu padomi

Drukas versija
17. jūnijs, 2014

Tiesu administrācijas darba prioritāte – drošība tiesās un anonimizācijas vienkāršošana

Atbilstoši likumā „Par tiesu varu” noteiktajam, Tieslietu padome uzklausīja Tiesu administrācijas pārskatu par 2013.gada darbu.
17. jūnijs, 2014

Uzklausa informāciju par tiesu plānotajiem lietu izskatīšanas termiņu standartiem

Tieslietu padome uzklausīja Tieslietu ministrijas apkopoto informāciju par tiesu noteiktajiem lietu izskatīšanas standartiem rajonu (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās un tiesu viedokļiem par termiņu atšķirībām.
17. jūnijs, 2014

Atbalsta tiesu namu koncepta pakāpenisku ieviešanu

Tieslietu padome uzklausīja Tieslietu ministrijas informāciju par tā sauktā tiesu namu koncepta virzību, kas paredz pārskatīt līdzšinējās tiesu darbības teritorijas un apgabaltiesas darbības teritorijā esošās rajonu (pilsētu) tiesu teritorijas apvienot, juridiski izveidojot vienu pirmās instances tiesu, līdzšinējās tiesas pārveidojot par tiesu namiem.
13. jūnijs, 2014

Tieslietu padomes sēdē - par tiesu namiem, lietu izskatīšanas termiņu standartiem un komunikācijas vadlīnijām

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 16.jūnijā, Tieslietu padome uzklausīs Tieslietu ministrijas ziņojumu par tiesu namiem jeb tiesu darbības teritoriju izmaiņām, kā arī apkopojumu par lietu izskatīšanas standartiem un tiesu viedokļiem par termiņu atšķirībām.
11. jūnijs, 2014

Tieslietu padomes priekšsēdētājs piedalās Eiropas Tieslietu padomju asociācijas desmitgadei veltītajā Ģenerālajā asamblejā

Eiropas Tieslietu padomju asociācija (ENCJ) pulcējas Romā 11.–13.jūnijā, lai atzīmētu tās desmitgadi. Latvijas Tieslietu padomi Ģenerālajā asamblejā pārstāv Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
15. maijs, 2014

Atbalsta divu rajona tiesu priekšsēdētāju iecelšanu amatā

Tieslietu padome atbalstījusi Cēsu rajona tiesas tiesneses Daces Blūmas iecelšanu Cēsu rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem un Preiļu rajona tiesas tiesneses Anitas Stikānes iecelšanu Preiļu rajona tiesas priekšssēdētājas amatā uz pieciem gadiem.
29. aprīlis, 2014

Konceptuāli atbalsta tiesu sistēmas cilvēkresursu attīstības pamatnostādnes

Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto dokumentu „Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, kura realizācijā plānots piesaistīt Eiropas Sociālā fonda līdzekļus.
29. aprīlis, 2014

Palielinās tiesnešu skaitu Administratīvajā apgabaltiesā

Pamatojoties uz Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja lūgumu palielināt apgabaltiesas tiesnešu skaitu un ņemot vērā, ka Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā ir izveidojušās divas tiesneša amata vakances, Tieslietu padome nolēma aicināt Saeimu šīs vakances pārcelt uz Administratīvo apgabaltiesu. Lēmums balstīts uz tiesu noslodžu analīzi un saskaņots ar abu tiesu priekšsēdētājiem.
29. aprīlis, 2014

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome atbalsta līdzdzšinējās Jūrmalas pilsētas tiesas tiesneses Svetlanas Beļajevas iecelšanu Jūrmalas pilsētas tiesas priekšsēdētājas amatā arī uz nākamajiem pieciem gadiem. Konkursā uz Jūrmalas pilsētas tiesas priekšsēdētāja amatu bija pieteikušies divi tiesneši.
29. aprīlis, 2014

Tiesu reformas rezultātā Augstākajā tiesā stiprinās kasācijas instanci

Pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma Tieslietu padome noteica tiesnešu skaitu Augstākās tiesas departamentos un palātā no 2015.gada 1.janvāra: Administratīvo lietu departamentā – 9, Civillietu departamentā – 15, Krimināllietu departamentā – 10, Civillietu tiesu palātā – 13 tiesneši.