Par Tieslietu padomi

Drukas versija
18. decembris, 2014

Atbalsta Tieslietu ministrijas un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumus

Atbilstoši likumam “Par budžetu un finanšu vadību” Ministru kabinets, izskatot gadskārtējo budžeta likuma projektu, uzklausa Tieslietu padomes viedokli. Tādēļ Tieslietu ministrija un Augstākā tiesa viedokļa sniegšanai iesniedza apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumus 2015.gadam, un Tieslietu padome tos izskatīja rakstveida procesā.
4. decembris, 2014

Saeima piešķir Goda tiesneša statusu Gunāram Aigaram un Astrīdai Hertai Bērziņai

Saeima 4.decembrī piešķīra Goda tiesneša statusu bijušajam Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājam Gunāram Aigaram un bijušajai Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājai Astrīdai Hertai Bērziņai.
2. decembris, 2014

Tieslietu padome izvērtē piemērotāko tiesu tiesnešu karjeras turpinājumam

Lai nodrošinātu Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā nepārcelto Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu turpmāko karjeras gaitu, Tieslietu padome izvērtēja piemērotāko tiesu, kas būtu iespējami līdzvērtīgāka tiesai, kurā tiesneši strādājuši līdz 2014.gada 31.decembrim, kad saskaņā ar likumā “Par tiesu varu” noteikto tiesu reformu beidz pastāvēt Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta.
2. decembris, 2014

Apstiprina kārtību Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnešu pārcelšanai darbā citā tiesā

Tieslietu padome apstiprināja kārtību, kādā tieslietu ministrs sagatavo un Tieslietu padomes sēdē tiek izskatīts priekšlikums par Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnešu pārcelšanu darbā citā tiesā līdz ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas un Siguldas tiesas pievienošanu citai tiesai.
2. decembris, 2014

Konceptuāli atbalsta grozījumus Operatīvās darbības likumā

Iepazīstoties ar Iekšlietu ministrijas sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Operatīvās darbības likumā” un diskusijām par šo jautājumu, Tieslietu padome konceptuāli piekrita plānotajam regulējumam, ka tiesa ir atbildīgā institūcija, kas akceptē saglabājamo datu iegūšanu no elektronisko sakaru komersantiem.
28. novembris, 2014

Tieslietu padome risina tiesnešu pārcelšanas jautājumus

Lai turpinātu risināt jautājumus, kas saistīti ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, pirmdien, 1.decembrī, tiek sasaukta Tieslietu padomes sēde.
25. novembris, 2014

Tiesnešu karjeras jautājumi: tiesu noteikšana, pārcelšana, priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšana

Nosaka tiesas astoņiem jauniem tiesnešiem. Tieslietu padome noteica tiesas, kur pildāmi tiesneša pienākumi jaunajiem tiesnešiem, ko Saeima apstiprinājusi rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā. Visi astoņi jaunie tiesneši strādās Rīgas pilsētas tiesās.
25. novembris, 2014

Pieņem zināšanai informatīvu ziņojumu par e-lietas projektu

Tieslietu padomes uzklausīja informāciju par Tieslietu ministrijas sadarbībā ar Ģenerālprokuratūru un Iekšlietu ministriju sagatavotā ziņojuma projektu “Par e-lietas projekta īstenošanu Eiropas Savienības 2014–2020.gada struktūrfondu plānošanas periodā”, kas izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.
25. novembris, 2014

Uzklausa informāciju par drošības risinājumiem tiesas sēžu zālēs

Tieslietu ministrija Tieslietu padomi informēja par to, kā tiek risināts jautājums par drošības nodrošināšanu tiesas zālēs.
25. novembris, 2014

Apstiprina vadlīnijas lietu nodošanai citai tiesai

Tieslietu padome apstiprināja vadlīnijas, kā organizējama tiesvedībā pieņemtu lietu nodošana citai tiesai lietas ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai.