Par Tieslietu padomi

Drukas versija
23. janvāris, 2021

Rosina apspriest tieslietu ministra publiski pausto viedokli

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs rosina nākamajā padomes sēdē apspriest tieslietu ministra publiski pausto viedokli par saīsināto spriedumu t.s. Magoņa lietā un tiesnesi, kurš šo lietu izsprieda.
21. janvāris, 2021

Tiesneši lems par jaunu Tiesnešu ētikas kodeksu

Lai apstiprinātu jaunu Tiesnešu ētikas kodeksu, Tieslietu padome sasauc Latvijas tiesnešu neklātienes konferenci.
15. janvāris, 2021

Tiesnešu atlases komisija rosina pilnveidot atlases kārtības projektu

Aktīvi strādājot tiesnešu amata kandidātu atlases procesā, izraugoties labākos kandidātus darbam Ekonomisko lietu tiesā, atlases komisijai radušies vairāki ierosinājumi turpmākā darba uzlabošanai.
14. janvāris, 2021

Uzdod Administratīvās apgabaltiesas tiesnešiem aizstāt Augstākās tiesas tiesnešus

Ar 13.janvāra lēmumu, kas pieņemts rakstveida procesā, Tieslietu padome uzdeva Administratīvās apgabaltiesas tiesnešiem Valteram Poķim un Laumai Paegļkalnai aizstāt Augstākās tiesas tiesnešus vakances laikā līdz 2022.gada 30.decembrim.
4. janvāris, 2021

Veidos jaunu apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību

Atgriežoties pie jautājuma par apgabaltiesu tiesnešu amata kandidātu atlasi, Tieslietu padome ar lēmumu apstiprināja viedokli, ka apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlase veicama citādā kārtībā nekā rajona (pilsētas) tiesas tiesnešu amata kandidātiem. 
29. decembris, 2020

Nosaka amata pienākumu izpildes vietu jaunajām tiesnesēm

Tieslietu padome noteica tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesnesēm, kas rajona (pilsētas) tiesneša amatā ieceltas ar Saeimas 10.decembra lēmumu.
29. decembris, 2020

Pārceļ tiesneša amata vietu no Preiļiem uz Daugavpili

Tieslietu padome pārcēla ar 2021.gada 1.janvāri vakanto tiesneša amata vietu no Daugavpils tiesas Preiļos uz Daugavpils tiesu Daugavpilī.
14. decembris, 2020

Tieslietu padome: likums neparedz izņēmumus tiesu priekšsēdētāju pilnvaru termiņa pagarināšanai

Tieslietu padome, 11.decembra sēdē uzklausot Tieslietu ministrijas priekšlikumu izņēmuma gadījumos atlikt konkursa izsludināšanu uz rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja amatu, neatbalstīja šo priekšlikumu. Tieslietu padomes locekļi norādīja – ja ir nepieciešams izņēmuma gadījumos pagarināt esošā priekšsēdētāja pilnvaru laiku, šāda iespēja jāparedz likumā “Par tiesu varu”, nevis Tieslietu padomes apstiprinātajā priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtībā. Šobrīd likumā nav paredzēti izņēmumi, līdz ar to nav iespējams tādus paredzēt Tieslietu padomes apstiprinātajā kārtībā.
14. decembris, 2020

Par 2020.gada ziņojumiem un salīdzinošajiem pētījumiem Eiropas tiesu sistēmu neatkarības jomā

11.decembrī Tieslietu padomes sēdē tika sniegts pārskats par šajā gadā publicētajiem nozīmīgiem Eiropas līmeņa salīdzinošajiem pētījumiem par tiesu sistēmām.  Prezentācija “Apskats par Eiropas Savienības rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā 2020”
10. decembris, 2020

Tieslietu padome: jaunā Atlīdzības likuma modelis joprojām nesaprotams un necaurspīdīgs

Tieslietu padome, izvērtējusi Valsts kancelejas izstrādāto likumprojektu "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums", atzīst, ka tā izstrādāšanas modelis nav saprotams, un aicina Valsts kanceleju likumprojektu atbilstoši pamatot.