Par Tieslietu padomi

Drukas versija
10. jūlijs, 2020

Tieslietu padomes locekļus vēlēs neklātienes konferencē

8.septembrī tiks organizēta Latvijas tiesnešu neklātienes konference, lai elektroniskās vēlēšanās ievēlētu divus Tieslietu padomes locekļus no apgabaltiesu tiesnešu vidus.
6. jūlijs, 2020

Ieceļ tiesu priekšsēdētājus un tiesas priekšsēdētāja vietnieku

Tieslietu padome 3.jūlijā par Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāju iecēla tiesnesi Allu Šilovu, par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāju - tiesnesi Signi Grīnbergu. Abas tiesu priekšsēdētājas amatos ieceltas uz pieciem gadiem. Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka un Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja amatā turpmākajiem pieciem gadiem Tieslietu padome iecēla tiesnesi Didzi Aktumani.
6. jūlijs, 2020

Nosaka amata pienākuma izpildes vietu

Tieslietu padome noteica tiesneša amata pienākumu izpildes vietu četriem tiesnešiem, kas rajona (pilsētas) tiesneša amatā iecelti ar Saeimas 17.jūnija lēmumu.
16. jūnijs, 2020

Tieslietu padomi turpmāk vadīs Aigars Strupišs

Saskaņā ar likumā “Par tiesu varu” noteikto Tieslietu padomes vadītājs ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Līdz ar to no 2020.gada 16.jūnija, kad Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā stājas Aigars Strupišs, viņš kļūst arī par Tieslietu padomes priekšsēdētāju.
13. jūnijs, 2020

Uzdod Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi

Ar 12.jūnija lēmumu, kas pieņemts rakstveida procesā, Tieslietu padome uzdeva Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei Diānai Makarovai aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā.
11. jūnijs, 2020

Stājas spēkā tiesnešu amata kandidātu atlases jaunā kārtība

Līdz ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu” 11.jūnijā spēkā stājas Tieslietu padomes izstrādātā un apstiprinātā tiesneša amata kandidātu atlases jaunā kārtība, ar kuru noteikta konceptuāli jauna pieeja tiesneša profesionālajam standartam. 
11. jūnijs, 2020

Atceļ tiesnešu administratīvo imunitāti

11.jūnijā stājas spēkā grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā un likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem pagarināts tiesnešu disciplināratbildības noilguma termiņš, atcelta tiesnešu imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās un precizēts regulējums tiesneša atstādināšanai no amata.
11. jūnijs, 2020

Tiesas priekšsēdētājs var rosināt tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu

11.jūnijā spēkā stājas grozījumi likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem paplašināti tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanas pamati. Ārpuskārtas novērtēšanu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija veiks ne tikai lemjot par tiesneša pārcelšanu vai aizstāšanu, kā arī pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, bet to varēs rosināt arī tiesu priekšsēdētāji, ja konstatēti profesionālās darbības apstākļi, kas saistīti ar būtiskiem trūkumiem darba organizēšanā vai nepietiekamām tiesneša zināšanām, kas ir šķērslis tiesvedības procesa kvalitatīvai norisei.
8. jūnijs, 2020

Iecelšanai ģenerālprokurora amatā Tieslietu padome virza Juri Stukānu

Pēc astoņu kandidātu uzklausīšanas un iztaujāšanas Tieslietu padome pirmdien, 8.jūnijā, pieņēma lēmumu iecelšanai ģenerālprokurora amatā virzīt Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Juri Stukānu.
3. jūnijs, 2020

Tieslietu padome izvērtēs ģenerālprokurora amata kandidātus

Tieslietu padome pirmdien, 8.jūnijā, un, ja būs nepieciešams, ar turpinājumu otrdien, 9.jūnijā, uzklausīs ģenerālprokurora amata pretendentus un lems par piemērotāko kandidātu, ko virzīt iecelšanai amatā.