Par Tieslietu padomi

Drukas versija
26. aprīlis, 2016

Par investoru un uzņēmēju vērtējumu tiesu sistēmai un tiesiskumam Latvijā

Rīgas Ekonomikas augstskolas docents un Ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnis Sauka iepazīstināja Tieslietu padomi ar pētījumu par uzņēmēju vērtējumu Latvijas tiesu sistēmai, kas veikts, sadarbojoties Rīgas Ekonomikas augstskolai un Tieslietu ministrijai.
26. aprīlis, 2016

Reformai noslēdzoties, samazinās Augstākās tiesas tiesnešu skaitu

Tieslietu padome vērsīsies ar priekšlikumu Saeimā noteikt, ka ar 2017.gada 1.janvāri Augstākajā tiesā ir 36 tiesneši, tai skaitā Augstākās tiesas priekšsēdētājs, līdzšinējo 48 tiesnešu vietā.
26. aprīlis, 2016

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome atbalstīja vairāku tiesu priekššēdētāju, vietnieku un tiesu nama priekšsēdētāju iecelšanu amatos.
26. aprīlis, 2016

Tiesu administrācijas pārskats par 2015.gada darbu

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Tieslietu padome uzklausīja Tiesu administrācijas ikgadējo ziņojumu par darbu. Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics informēja par būtiskākajiem darba virzieniem un rezultātiem 2015.gadā un iezīmēja svarīgākos šīgada uzdevumus.
22. aprīlis, 2016

Tieslietu padome analizē tieslietu sistēmas efektivitātes aspektus vairākos pētījumos

Lai padziļinātāk vērtētu Latvijas tieslietu sistēmas kvalitāti un to ietekmējošos faktorus, Tieslietu padome 25.aprīļa sēdē uzklausīs vairāku ar tieslietu sistēmu saistītu pētījumu un aptauju rezultātu analīzi.
13. aprīlis, 2016

Jaunākais Eiropas Komisijas ziņojums apliecina pozitīvu Latvijas tiesu darba efektivitātes vērtējumu

Eiropas Komisija publiskojusi jau ceturto ziņojumu par tiesiskumu Eiropas Savienībā „Eiropas rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā” (The 2016 EU Justice Scoreboard), kurā analizēta tieslietu sistēmas efektivitāte, kvalitāte un neatkarība 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Apkopotie dati par Latviju uzrāda pozitīvu tendenci būtiskos tiesu efektivitātes rādītājos: tiesvedības ilgums, neizskatīto lietu uzkrājums, digitālo risinājumu ieviešana tiesu darbā.
22. marts, 2016

Tieslietu padome norāda uz nepieciešamību efektivizēt disciplinārlietu pārsūdzēšanas kārtību

Tieslietu padome neatbalsta ierosinājumu par Augstākās tiesas Disciplinārtiesas pārveidošanu par vienotu apelācijas instanci visu tiesu sistēmai piederīgo personu disciplinārlietu pārsūdzībai, bet uzskata par iespējamu efektivizēt un pilnveidot esošo disciplinārlietu pārsūdzēšanas kārtību.
22. marts, 2016

Pilnveidos vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu pārvaldībai tiesās

Uzskatot, ka lietu izskatīšanas standarts var būt noderīgs darba instruments gan tiesu priekšsēdētāju darbā, sekojot lietu izskatīšanas termiņiem, gan politikas veidotājiem lēmumu pieņemšanas procesā, Tieslietu padome atzina par nepieciešamu pilnveidot Vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai tiesās, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi un Latvijas tiesu sistēmas aktualitātes.
22. marts, 2016

Tiesnešu karjeras jautājumi: ieceļ apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci; četrus tiesnešus pārceļ

Par Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju un vienlaikus – apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci – Tieslietu padome uz pieciem gadiem apstiprināja šīs tiesas tiesnesi Allu Šilovu.
22. marts, 2016

Apstiprina Tiesnešu ētikas komisijas vēlēšanu plānu un tiesnešu konferences vadītājus

Šīgada Tiesnešu konference 13.maijā tiks veltīta tiesnešu ētikas jautājumiem, jo jāpārvēl Tiesnešu ētikas komisijas pamatsastāvs, kas darbojas kopš komisijas izveidošanas 2008.gadā. Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Tiesnešu ētikas komisijas locekli ievēl uz četriem gadiem un ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.