Par Tieslietu padomi

Drukas versija
22. decembris, 2015

Tiesnešu skaita un karjeras jautājumi

Lai izlīdzinātu tiesnešu noslodzi starp zemesgrāmatu nodaļām, Tieslietu padome lēma ar 2016.gada 1.janvāri pārcelt vienu tiesneša amata vietu no Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļu.
17. decembris, 2015

Tieslietu padomes sēdē piedalīsies Valsts prezidenta izveidotā Tiesiskās vides pilnveides komisija

Lai iepazītos ar Tieslietu padomes darba aktualitātēm, pirmdien, 21.decembrī, Tieslietu padomes sēdē piedalīsies Valsts prezidenta izveidotā Tiesiskās vides pilnveides komisija, kuras darbībā viens no pirmajiem ir jautājums par Tieslietu padomes lomas un kapacitātes stiprināšanu.
15. decembris, 2015

Starptautiskā konferencē dalās Latvijas tiesu komunikācijas pieredzē

Trešdien, 16.decembrī, Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta starptautiskā konferencē Viļņā stāsta par Latvijas tiesu komunikācijas pieredzi.
3. decembris, 2015

Palielina tiesnešu skaitu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā

Lai nodrošinātu efektīvu un racionālu Augstākās tiesas resursu izmantošanu, Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma pārdalīja tiesnešu skaitu tiesas struktūrvienībās – par vienu tiesnesi palielināja tiesnešu skaitu Administratīvo lietu departamentā, samazinot tiesnešu skaitu Civillietu tiesu palātā.
3. decembris, 2015

Tieslietu padome lemj tiesnešu karjeras jautājumus: tiesas noteikšana, tiesneša pārcelšana un aizvietošana

Tieslietu padome noteica tiesas, kurās pildāmi tiesneša pienākumi četriem jaunajiem tiesnešiem, ko Saeima tiesneša amatā apstiprinājusi 22.oktobrī.
27. novembris, 2015

Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorāta pārstāve uzklausa Tieslietu padomes informāciju

Gatavojot Eiropas Komisijas ziņojumu par Latviju, Komisijas Ģenerāldirektorāts uzskatīja par nepieciešamu uzklausīt Tieslietu padomes viedokli par tiesu varas neatkarības aspektiem.
16. novembris, 2015

Tiesnešu konferencē aktualizē tiesu komunikācijas nozīmi

Tiesas taisnīgumam jābūt redzamam – uzsverot, ka komunikācijai jābūt tiesas ikdienas darba sastāvdaļai, Latvijas tiesnešu konferencē norādīja Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
13. novembris, 2015

Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna Latvijas tiesnešu konferencē

Man ir patiess prieks šodien būt kopā ar Jums – Latvijas Republikas tiesnešiem. Sirsnīgi pateicos Tieslietu padomes priekšsēdētājam par uzaicinājumu Jūs uzrunāt tiesnešu konferencē.
13. novembris, 2015

Tieslietu padomes priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē

Šis ir būtisku strukturālu reformu gads Latvijas tiesu sistēmā. Pirmoreiz atjaunotās Latvijas tiesu sistēmas 20 gadu vēsturē ir uzsākta reforma, Latvijas tiesu sistēmai pārejot uz tīro trīs instanču tiesu sistēmu, un bija jālemj par tiesnešu turpmāko karjeru, tostarp sakarā ar Augstākās tiesas reorganizāciju un tiesu palātu likvidēšanu. Otra ne mazāk būtiska un vēsturiska ir uzsāktā reforma saistībā ar tiesu namu koncepciju.
10. novembris, 2015

Latvijas tiesnešus konferencē uzrunās Valsts prezidents

Piektdien, 13.novembrī, Latvijas tiesneši – rajonu un pilsētu tiesu, to zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesneši – pulcēsies uz ikgadējo tiesnešu konferenci.