Par Tieslietu padomi

Drukas versija
24. maijs, 2016

Tieslietu ministrijas trīs rīcības virzieni Valdības deklarācijas mērķu sasniegšanai

Tieslietu ministrija Tieslietu padomi iepazīstināja ar ministrijas iecerēto darbību, lai sasniegtu Māra Kučinska valdības deklarācijā izvirzītos mērķus trīs galvenajos virzienos – tautsaimniecības izaugsme, tiesiskums un drošība, profesionalitāte un kompetence.
24. maijs, 2016

Izstrādās Tieslietu padomes darbības stratēģiju

Lai veidotu vienotu izpratni par Tieslietu padomes misiju, uzdevumiem un lomu Latvijā, kā arī lai virzītu Tieslietu padomes darba organizāciju, efektivitāti un darbības virzienus ilgtermiņā, Tieslietu padome uzskata par nepieciešamu izstrādāt Tieslietu padomes stratēģiju trim gadiem.
24. maijs, 2016

Atbalsta civillietu pārdales starp tiesām turpināšanu līdz tiesu reformas noslēgumam

Tieslietu padome uzklausīja Tieslietu ministrijas informāciju par Civilprocesa likuma 32.1 panta darbību un atbalstīja iespēju šajā normā noteikto pārejas periodu pagarināt līdz 2018.gada 31.decembrim.
24. maijs, 2016

Paaugstinās tiesnešu kvalifikāciju lietās par pirmstiesas apcietinājuma piemērošanu un kontroli

Lai veicinātu Latvijas tiesu prakses atbilstību Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas standartiem, Tieslietu padome atzina par nepieciešamu pilnveidot tiesnešu zināšanas un prasmes drošības līdzekļa – apcietinājuma – piemērošanas un kontroles jautājumos un lēmumu pamatojuma kvalitātē.
24. maijs, 2016

Atbalsta apgabaltiesu un rajona tiesnešu skaita palielināšanu

Saskaņā ar tiesu reformu, pārejot uz tīro trīs instanču sistēmu, 2016.gada 31.decembrī beigs pastāvēt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta. Lai nodrošinātu iespēju tiesnešiem, kuri pēc reformas nevarēs turpināt darbu Augstākajā tiesā, strādāt apelācijas instancē, Tieslietu padome atbalstīja priekšlikumu par papildu divu tiesneša amata vietu piešķiršanu Rīgas apgabaltiesai.
24. maijs, 2016

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģiju vadīs Juris Stukāns

Tieslietu padome atbalstīja Rīgas apgabaltiesas tiesneša Jura Stukāna iecelšanu Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem.
24. maijs, 2016

Rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu iecelšana un pārcelšana

Tieslietu padome atbalstīja tiesneses Solvitas Cīrules pārcelšanai no Ogres rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesu un tiesneses Marutas Bites pārcelšanu no Rīgas rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesu. Tiesneses bija pieteikušās konkursā uz vakantajām tiesnešu amata vietām konkrētajās tiesās.
24. maijs, 2016

Ievēlēts Tiesnešu ētikas komisijas jaunais sastāvs

Tiesnešu ētikas komisijas vēlēšanu otrajā kārtā 23.maijā par komisijas locekļiem ievēlēta Zemgales apgabaltiesas tiesnese Dace Skrauple un Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama tiesnese Ināra Jaunzeme. Līdz ar to Tiesnešu ētikas komisija var sākt darbu jaunajā sastāvā.
20. maijs, 2016

Pirmajā vēlēšanu kārtā ievēlēta daļa no Tiesnešu ētikas komisijas

Tiesnešu ētikas komisijas elektroniskajās vēlēšanās 20.maijā ievēlēti septiņi no nepieciešamajiem deviņiem komisijas locekļiem. Vēlēšanu otrā kārta notiks pirmdien, 23.maijā.
20. maijs, 2016

Tieslietu padome vērtēs valdības plānu tieslietu sistēmai un tiesu jaunās politikas iniciatīvas

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 23.maijā, Tieslietu ministrija iepazīstinās ar Valdības rīcības plānu tieslietu sistēmai, Tieslietu padome vērtēs tiesu jaunās politikas iniciatīvas 2017.gadam un apspriedīs Tieslietu padomes stratēģijas izstrādes koncepciju.