Par Tieslietu padomi

Drukas versija
17. februāris, 2021

Tieslietu padome prasa atlikt e-lietas ieviešanu līdz projekta kvalitatīvai sagatavošanai un izstrādei

Ātrākas un efektīvākas informācijas apmaiņa kriminālprocesā, administratīvā pārkāpuma procesā, administratīvajā procesā tiesā un civilprocesā ir izvirzīta kā mērķis elektroniskās (e-lietas) programmai, un tā virzīta uz šo procesu elektronizēšanu. 2021.gadā plānota e-lietas ieviešana administratīvajā procesā un kriminālprocesā.
17. februāris, 2021

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amatā ieceļ Irīnu Jansoni

Tieslietu padome iecēla tiesnesi Irīnu Jansoni Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieces, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.
10. februāris, 2021

Par Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci ieceļ Valentīnu Lohovu

Tieslietu padome iecēla tiesnesi Valentīnu Lohovu Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieces, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.
4. februāris, 2021

Atlasīti tiesneša amata kandidāti Ekonomisko lietu tiesai

Tieslietu padomes izveidotā tiesneša amata kandidātu atlases komisija ir beigusi Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu atlases procesu – uz jaunās tiesas 10 tiesneša amata vietām atlasīti 10 kandidāti no 95, kas bija pieteikušies izsludinātajā konkursā. Kandidātu vārdi kļūs publiski zināmi līdz ar dokumentu nosūtīšanu uz Saeimu iecelšanai tiesneša amatā.
2. februāris, 2021

Apstiprināts jauns Tiesnešu ētikas kodekss

Apzinoties, ka augstu tiesnešu ētikas standartu veicināšana un uzturēšana ir katra tiesneša atbildības jautājums, Latvijas tiesneši ir pieņēmuši Tiesnešu ētikas kodeksu un apņemas ievērot tajā nostiprinātos principus – teikts jaunā, 2.februārī apstiprinātā, Tiesnešu ētikas kodeksa preambulā.
1. februāris, 2021

Atbalsta tiesnešu dalību vienotajā jurista eksāmena komisijā

Lai sekmētu juridiskās izglītības kvalitāti, šogad valstī paredzēts ieviest vienotu jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. 
29. janvāris, 2021

Tieslietu padomes rezolūcija par tiesas un tiesnešu kritikas jautājumiem

Rezolūcija pieņemta Tieslietu padomes sēdē 2021.gada 29.janvārī
28. janvāris, 2021

Tieslietu padome apspriedīs darbības stratēģiju, e-lietas ieviešanu un tieslietu ministra publiski pausto viedokli

Piekdien, 29.janvārī, Tieslietu padomes darba kārtībā Tieslietu padomes turpmākās darbības stratēģijas apspriešana, kā arī jautājums par elektroniskās lietas (e-lietas) ieviešanu tiesās.
27. janvāris, 2021

Rēzeknes tiesā Ludzā darbu sāk jauna tiesnese

Tieslietu padome noteica tiesneša amata pienākumu izpildes vietu Natālijai Asačai, kas iecelta rajona (pilsētas) tiesneša amatā ar Saeimas 7.janvāra lēmumu.
27. janvāris, 2021

Precizē tiesu priekšsēdētāju, to vietnieku un tiesu namu priekšsēdētāju atlases procesa organizēšanas kārtību

Tieslietu padome papildinājusi Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtību, izdarot precizējumu atlases procesa organizēšanas kārtībā.