Par Tieslietu padomi

Drukas versija
16. marts, 2021

Aicina atbalstīt Ekonomisko lietu tiesas tiesnešus un viņu mentorus

Lai sniegtu profesionālu atbalstu jaunajiem Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem, kuriem nevienam nav tiesneša darba pieredzes, tiesu sistēma veido mentoru kustību. Katram jaunās tiesas tiesnesim būs savs mentors jeb “darba treneris” no citas tiesas, kas palīdzēs apgūt tiesneša darba profesionālās prasmes.
16. marts, 2021

Precizē tiesu priekšsēdētāju maiņas kārtību

Lai sekmētu tiesu vadītāju maiņas operatīvu un caurskatāmu procesu, Tieslietu padome precizēja Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtību, nosakot rīcību, ja konkurss uz šiem amatiem noslēdzies bez rezultāta.
16. marts, 2021

Līdz jaunas kārtības izstrādāšanai neizsludinās konkursus uz apgabaltiesas tiesnešu amatiem

Ņemot vērā, ka ar Tieslietu padomes 2020.gada 30.decembra lēmumu nolemts veidot atsevišķu, uz ārēju konkursu balstītu apgabaltiesas tiesnešu amata kandidātu atlases kārtību, Tieslietu padome apturēja divu normatīvu – Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu konkursa nolikuma un Rajona (pilsētas) un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtības – darbību uz laiku, kamēr tiks izstrādāta jaunā kārtība.
12. marts, 2021

Tieslietu padome pieņem rezolūciju par izpildvaras un tiesu varas dialogu tiesnešu apmācības jautājumos

Tieslietu padome 12.marta sēdē pieņēma rezolūciju par izpildvaras un tiesu varas dialogu tiesnešu apmācības jautājumos, kurā izskaidro, ka neatbilst patiesībai tieslietu ministra publiskajā telpā paustais, ka Tieslietu padomes priekšsēdētājs kavē tiesnešu mācību iestādes izveidi. Tiesnešu apmācības pārņemšana no izpildvaras ir atzīta par prioritāru tiesu sistēmas stratēģisko mērķi. Tieslietu padome priekšsēdētāja vadībā aktīvi strādā pie jaunās tiesnešu apmācības sistēmas izveides.
12. marts, 2021

Ministra rezolūciju par tiesas un tiesnešu kritikas jautājumiem Tieslietu padome skatīs pēc Ētikas komisijas atzinuma saņemšanas

Tieslietu padome tieslietu ministra Jāņa Bordāna iesniegto projektu rezolūcijai par tiesas un tiesnešu kritikas jautājumiem skatīs pēc Tiesnešu ētikas komisijas atzinuma saņemšanas. 12.marta sēdē Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēja, ka, ņemot vērā rezolūcijas projektā paustos ministra apgalvojumus, ka Tieslietu padomes priekšsēdētājs esot pārkāpis tiesnešu ētiku, viņš nosūtījis šo rezolūcijas projektu Tiesnešu ētikas komisijai savu iespējamo tiesneša ētikas pārkāpumu izvērtēšanai.
10. marts, 2021

Tieslietu padome turpinās apspriest darbības stratēģiju

Piektdien, 12.martā, Tieslietu padomes sēdē paredzēts pabeigt darbu pie Tieslietu padomes turpmākās darbības stratēģijas.
1. marts, 2021

Apstiprina lietu izskatīšanas termiņu standartus

Tieslietu padome apstiprināja visu Latvijas tiesu iesniegtos lietu izskatīšanas termiņu standartus 2021.gadam.
1. marts, 2021

Tieslietu padome vienojas par stratēģisku mērķi pārņemt tiesnešu apmācību

Tieslietu padomes stratēģijas apstiprināšana 26.februārī tika vēlreiz atlikta, jo padomes sēdē nepiedalījās tieslietu ministrs, kura klātbūtni vairākums padomes locekļu uzskatīja par nepieciešamu stratēģijas apspriešanā. 
26. februāris, 2021

Tieslietu padome atzīst Anitu Rodiņu par piemērotu Satversmes tiesas tiesneša amatam

Tieslietu padome atzīst Saeimas deputātu izvirzīto Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti Anitu Rodiņu par piemērotu šim amatam.  
24. februāris, 2021

Tieslietu padome uzklausīs Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti Rodiņu

Piektdien, 26.februārī, Tieslietu padome uzklausīs Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti Anitu Rodiņu, lai sniegtu Saeimai viedokli par kandidāti.