Par Tieslietu padomi

Drukas versija
25. marts, 2019

Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi Tieslietu padomē pārstāvēs Iveta Kruka

22. martā notikušajā Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju kopsapulcē ir ievēlēta jauna padome un par padomes priekšsēdētāju ievēlēta Zemgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Iveta Kruka.
21. marts, 2019

Tieslietu padome skatīs jautājumu par tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās un atstādināšanu no amata

Tieslietu padome 25.marta sēdē skatīs jautājumu par tiesneša atstādināšanas no amata procesu, paredzot Tiesnešu disciplinārkolēģijas kompetenci pēc savas iniciatīvas atstādināt tiesnesi no amata disciplinārlietas izskatīšanas laikā, kā arī pilnvaras disciplinārlietas ierosinātājam vienlaikus ar disciplinārlietas ierosināšanu  izteikt priekšlikumu Tiesnešu disciplinārkolēģijai par tiesneša atstādināšanu no amata.
18. marts, 2019

Tiesnešu karjera: nosaka tiesneša amata pienākumu pildīšanas vietu, uzdod aizstāt apgabaltiesnesi

Tieslietu padome 18.martā rakstveida procesā noteica amata pildīšanas vietu divām tiesnesēm, kuras Saeima 28.februārī iecēlusi rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā.
18. marts, 2019

Apstiprina tiesu priekšsēdētāja, vietnieka un tiesu namu priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas amatā kārtību

Tieslietu padome 15.martā apstiprināja Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas amatā kārtību.
14. marts, 2019

Uzdod apgabaltiesas tiesnesei uz laiku aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi

Tieslietu padome uzdeva uz laiku Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Dzintrai Baltai aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi Civillietu departamentā.
28. februāris, 2019

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā atkārtoti ievēl senatoru Artūru Freibergu

Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli turpmākajiem četriem gadiem 28.februāra Tiesnešu neklātienes konferencē ievēlēts Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senators Artūrs Freibergs.
26. februāris, 2019

Apstiprinot tiesu budžeta pieprasījumu, Tieslietu padome norāda uz tiesu darbinieku nekonkurētspējīgo atalgojumu

Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto apgabaltiesu un rajona (pilsētu) tiesu budžeta pieprasījumu, kā arī Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu šim gadam. Vienlaikus lēmumā atgādināts par nepieciešamību palielināt tiesu darbinieku atalgojumu, kas šobrīd ir kļuvis kritiski nekonkurētspējīgs.
26. februāris, 2019

Izstrādāta tiesu priekšsēdētāju, vietnieku un tiesu namu priekšsēdētāju amata kandidātu izvirzīšanas un iecelšanas kārtība

Tieslietu padome pabeidza skatīt Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja amata kandidāta izvirzīšanas un iecelšanas kārtību.
21. februāris, 2019

Tieslietu padome turpinās izstrādāt tiesu priekšsēdētāju kandidātu izvirzīšanas un apstiprināšanas kārtību

Tieslietu padome 25.februāra sēdē turpinās izstrādāt kārtību, kas nosaka rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, kā arī šo tiesu priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtību.
21. februāris, 2019

Pakāpeniski palielinās sabiedrības uzticēšanās tiesām

Sabiedrības aptauju rezultāti par uzticēšanos valsts un sabiedriskajām institūcijām pēdējos gados uzrāda pozitīvas tendences attiecībā uz arvien lielāku sabiedrības uzticēšanos tiesām. 2016.gada decembrī tiesām pilnībā vai drīzāk uzticējās 37,8%, 2017.gada decembrī – 38, 6%, savukārt jaunākais pētījums norāda, ka 2018.gada decembrī tiesām uzticas 43,5% aptaujāto iedzīvotāju.