Par Tieslietu padomi

Drukas versija
13. novembris, 2018

Noteic tiesnesim amata pienākumu izpildes vietu

Tieslietu padome noteica tiesnesim Viktoram Makucevičam pildīt tiesneša amata pienākumus Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā.
8. novembris, 2018

Tieslietu padome apspriedīs grozījumus Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentā un citos normatīvos

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 12.novembrī, Tieslietu padome skatīs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas iesniegtos priekšlikumus grozījumiem kolēģijas reglamentā. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšlikumi iesniegti, apkopojot kolēģijas pieredzi tiesnešu profesionālās darbības kārtējā un ārpuskārtas novērtēšanā. Grozījumu mērķis – efektivizēt kolēģijas darbu, uzlabot tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas procesu un precizēt kārtību, kādā notiek tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana.
30. oktobris, 2018

Tiesneši neklātienes konferencē vēlēs Tiesnešu ētikas komisijas locekli

Tieslietu padome 29.novembrī sasauc Tiesnešu neklātienes konferenci, lai elektroniskās vēlēšanās ievēlētu vienu Tiesnešu ētikas komisijas locekli no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus.
24. oktobris, 2018

Tiesnešu karjera: ieceļ tiesu priekšsēdētājus un vietnieku

Tieslietu padome iecēla tiesnesi Jāni Grīnbergu Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem. Tieslietu padome iecēla tiesnesi Inesi Siliņeviču Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājas amatā ar 2018.gada 25.novembri uz pieciem gadiem.
24. oktobris, 2018

Ierosina atbrīvot tiesnesi no amata

Tieslietu padome ierosināja Saeimai atbrīvot Vidzemes rajona tiesas tiesnesi Daini Pēteri Kļaviņu no amata veselības stāvokļa dēļ. Tiesnesis bija lūdzis Tieslietu padomi rosināt Saeimai atbrīvot viņu no amata pamatojoties uz likuma “Par Tiesu varu” 82.panta pirmās daļas 3.punktu. Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 23.oktobrī.
17. oktobris, 2018

Par Tieslietu padomes 15.oktobra sēdē pieņemtajiem lēmumiem

15.oktobrī Tieslietu padome uz sēdi sanāca atjauninātā sastāvā, jo darbu sākuši pieci no jauna ievēlēti tiesnešu pārstāvji. No tiesnešu vidus bija jāievēl jauns Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieks, un šajā amatā ievēlēta Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra Balta.
11. oktobris, 2018

Tieslietu padome vērtēs Valsts kancelejas izstrādāto tiesnešu atlīdzības sistēmu

Uz Tieslietu padomes sēdi pirmdien, 15.oktobrī, Tieslietu padome sanāks jaunā sastāvā, jo darbu sākuši pieci no jauna ievēlēti tiesnešu pārstāvji. Pirmais darba kārtības jautājums – Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
5. oktobris, 2018

Grozījumi Tiesnešu disciplinārkolēģijas darbībā: mainīts sastāvs un paplašināta kompetence

Šodien, 5.oktobrī stājas spēkā grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā un ar to ieviešanu saistīto jautājumu regulējums likumā “Par tiesu varu”. Būtiskākie grozījumi – izmaiņas Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā un tās kompetences paplašināšana, nosakot pienākumu nosūtīt tiesnesi uz profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu disciplinārlietas ietvaros, ja radušās šaubas par tiesneša profesionalitāti.
20. septembris, 2018

Polijas Tieslietu padomei uz laiku atņemtas balsstiesības Eiropas Tieslietu padomju asociācijā

2018.gada 17.septembrī Bukarestē notikušajā ENCJ (Eiropas Tieslietu padomju asociācijas) Ģenerālajā asamblejā izskatīts jautājums par Polijas Tieslietu padomes (Krajowa Rada Sądownictwa) atstādināšanu no ENCJ aktīvo locekļu statusa. Kā viens no nozīmīgiem dalības ENCJ priekšnosacījumiem ir tas, ka tieslietu padomes darbojas neatkarīgi no izpildvaras un likumdevēja varas un sniedz pilnīgu atbalstu tiesnešu un tiesu varas neatkarības nodrošināšanai dalībvalstīs.
18. septembris, 2018

Ievēlēti visi tiesnešu pārstāvji Tieslietu padomē, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā un Tiesnešu disciplinārkolēģijā

Otrdien, 18.septembrī, notikušajā tiesnešu neklātienes konferencē Tieslietu padomes locekļu otrajā vēlēšanu kārtā par Tieslietu padomes locekli no apgabaltiesu tiesnešu vidus ievēlēta Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra Balta.