Par Tieslietu padomi

Drukas versija
13. jūnijs, 2019

Tiesnešu karjeras jautājumi: ieceļ tiesu priekšsēdētāju vietniekus un nosaka amata pienākumu izpildes vietu

Tieslietu padome rakstveida procesā 13.jūnijā pieņēma lēmumus par tiesu priekšsēdētāju vietnieku iecelšanu divās tiesās. Par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci uz pieciem gadiem iecelta tiesnese Gita Zenfa, savukārt par Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja vietnieku – tiesnesis Gunārs Siliņš.
10. jūnijs, 2019

Tieslietu padome valdībai un Saeimai dara zināmus argumentus pret ekonomiskās tiesas veidošanu

Tieslietu padome nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājai Jutai Strīķei un Tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētājai Inesei Lībiņai-Egnerei, darot zināmu Tieslietu padomes lēmumu neatbalstīt ekonomisko lietu tiesas veidošanu un argumentus šādai nostājai.
4. jūnijs, 2019

Tieslietu padome neatbalsta specializētas ekonomiskās tiesas izveidi Latvijā

Atzīstot, ka kvalitatīvam tiesvedības procesam tiesnešu specializācija ir nepieciešama, Tieslietu padome tomēr nepiekrīt atsevišķas specializētas ekonomisko lietu tiesas veidošanai. Tieslietu padome atzina, ka šādas tiesas izveidei šobrīd trūkst pietiekamu argumentu un nepieciešamības pamatojuma, kā arī seku izvērtējuma.
4. jūnijs, 2019

Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Uminski pārceļ Augstākās tiesas tiesneša amatā

Tieslietu padome pārcēla Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Aivaru Uminski Augstākās tiesas tiesneša amatā.
4. jūnijs, 2019

Tiesu administrācijas lielākais izaicinājums – E-lietas projekts

Tieslietu padomes uzklausīja Tiesu administrācijas pārskatu par 2018.gada darbības rezultātiem.
4. jūnijs, 2019

Latvijas tiesu sistēmai pozitīvi rādītāji Eiropas tieslietu sistēmu vērtējumā

Tieslietu padome iepazinās ar pārskatu par EU Justice Scoreboard 2019 – jaunāko Eiropas Komisijas ziņojumu par Eiropas Savienības rezultātiem tiesiskuma jomā.
30. maijs, 2019

Tieslietu padome vērtēs tiesnešu amata kandidātu atlases jaunu kārtību un ieceri veidot ekonomisko lietu tiesu

Pirmdien, 3.jūnijā, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā Tieslietu padome skatīs jautājumu par jaunu kārtību tiesneša amata kandidātu atlasei, stažēšanai un kvalifikācijas eksāmena kārtošanai. Jaunas tiesnešu kandidātu atlases kārtības izstrādāšanas mērķis ir ieviest konceptuāli jaunu pieeju, kas atbilstu mūsdienu prasībām tiesneša amatam.
18. maijs, 2019

Zemesgrāmatu tiesneši rajona (pilsētas) tiesu sastāvā: nosaka tiesnešu skaitu, pārceļ tiesnešus

Atbilstoši Saeimas 2018.gada 25.oktobrī pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par tiesu varu” ar 2019.gada 1.jūniju Zemesgrāmatu nodaļas kā atsevišķas struktūrvienības rajona (pilsētu) tiesu sastāvā beidz darbību un zemesgrāmatu tiesneši tiek integrēti tiesu sastāvā. Ņemot vērā Tieslietu padomes kompetenci noteikt tiesnešu skaitu katrā tiesā un lemt par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu pārcelšanu, Tieslietu padome 16.maijā pieņēma lēmumus attiecībā uz šo tiesu reformu.
18. maijs, 2019

Rajona tiesneši aizstāj apgabaltiesas tiesnešus

Tieslietu padome uzdeva Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnesēm Ilzei Ramanei un Santai Sondarei uz laiku aizstāt Rīgas apgabaltiesas tiesnešus to pagaidu prombūtnes laikā.
8. maijs, 2019

Publicēts ikgadējais Eiropas Komisijas ziņojums par tiesiskumu Eiropas Savienībā

26.aprīlī Briselē publiskots 2019.gada ziņojums par tiesiskumu Eiropas Savienībā (EU Justice Scoreboard), kurā jau kopš 2013.gada tiek analizētas un salīdzinātas tieslietu sistēmas ES dalībvalstīs. Ziņojuma sagatavošanai nepieciešamo datu iegūšanā piedalījušās visas ES dalībvalstis.