Par Tieslietu padomi

Drukas versija
24. oktobris, 2012

Par tiesnešu konferences vadītāju Tieslietu padome nosaka Normundu Riņķi

Oktobrī rakstveida procesā notikušas divas Tieslietu padomes sēdes. Vienā no tām Tieslietu padomes locekļi ievēlēja 2. novembra tiesnešu konferences vadītāju un sekretāru. Konferences vadītāja pienākumi uzticēti Rīgas apgabaltiesas tiesnesim Normundam Riņķim, bet sekretāres pienākumi – Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesei Vitai Vjaterei.
1. oktobris, 2012

Par Tieslietu padomes 1. oktobra sēdē skatītajiem jautājumiem

Viena no galvenajām tēmām ikgadējā Latvijas tiesnešu konferencē 2. novembrī būs veltīta tiesu darbam atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai – liecina šodien Tieslietu padomes apstiprinātā konferences darba kārtība. Atsevišķa konferences daļa būs veltīta tiesnešu pašpārvaldes institūciju – Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu ētikas komisijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas – pārskata ziņojumiem, kā arī informācijai par tiesnešu profesionālās darbības jauno novērtēšanas sistēmu, kas stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra.
29. septembris, 2012

Tieslietu padome lems par tiesnešu konferences sasaukšanu

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 1.oktobrī, lems par tiesnešu ikgadējās tiesnešu konferences sasaukšanas laiku un darba kārtību. Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī jautājums par vakantās tiesneša amata vietas pārcelšanu no Kuldīgas rajona tiesas uz Liepājas tiesu, par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai rajona (pilsētas) tiesas tiesnesei, kā arī citi jautājumi.
21. septembris, 2012

Ievēlēta jauna Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija

Latvijas Tiesnešu neklātienes konferencē elektroniskajās vēlēšanās 21. septembrī ievēlēta jauna Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēti Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis, Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Anna Biksiniece, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja Zita Kupce, Saldus rajona tiesas priekšsēdētāja Gunita Galiņa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Kristīne Zdanovska un Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Ināra Zariņa.
17. septembris, 2012

Tieslietu padomes pārstāvji lūko pieredzi Polijā

No 17. līdz 19.septembrim Varšavā pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros uzturēsies Latvijas Tieslietu padomes delegācija, kuru vada tās priekšsēdētājs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Delegācijas sastāvā ir Tieslietu padomes locekļi Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs Andris Strauts un Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane.
28. augusts, 2012

Par Tieslietu padomes 27. augusta sēdē lemtajiem jautājumiem

Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas apkopoto apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu budžetu, kā arī Augstākās tiesas prezentēto budžeta pieprasījumu 2013. gadam. Augstākās tiesas budžeta pieprasījumā 2013. gadam paredzēts palielinājums divās pozīcijās: atjaunots kopš 2008. gada apturētais finansējums tiesu prakses pētījumiem, 2013. gadā tam piešķirot 10 000 latu, kā arī 25 986 latus liels finansējums piešķirts Tieslietu padomes darbības nodrošinājumam un 4000 EUR dalības maksai Eiropas Tieslietu padomju tīkla organizācijā.
24. augusts, 2012

Tieslietu padome skatīs Tieslietu ministrijas un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu nākamajam gadam

Tieslietu padome pirmdien, 27. augustā izskatīs Tieslietu ministrijas apkopotā tiesu budžeta pieprasījumu un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2013.gadam. Tieslietu padome lems arī par 2012.gada 21.septembra Tiesnešu elektroniskās konferences norisi.
20. jūnijs, 2012

Tieslietu padome nosaka tiesu, kur tiesneša pienākumus pildīs tiesnese Ušakova

Ar Tieslietu padomes lēmumu noteikts, ka tiesnese Inese Ušakova, kuru Saeima 14. jūnijā iecēla rajona (pilsētas) tiesneša amatā, tiesneša pienākumus pildīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā. Tieslietu padome lēmumu pieņēma 20. jūnijā rakstveida procesā.
19. jūnijs, 2012

Par Tieslietu padomes 18. jūnija sēdes lēmumiem

Lai veicinātu tiesnešu nepārtrauktu profesionālo izaugsmi visas tiesneša karjeras laikā, paredzēts atteikties no līdzšinējās kvalifikācijas klašu sistēmas, tā vietā nosakot tiesnešu profesionālās darbības regulāru novērtēšanu reizi piecos gados, kā arī ārpuskārtas novērtēšanu, lemjot par tiesneša pārcelšanu vai aizstāšanu. Tieslietu padome 18. jūnija sēdē apstiprināja Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu, kas nosaka kārtību, kādā tiek veikta tiesnešu profesionālās darbības novērtēšana, profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana, tiesneša amata kandidāta kvalifikācijas eksāmena norise, kā arī citi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā izskatāmie tiesnešu karjeras jautājumi.
14. jūnijs, 2012

Tieslietu padome spriedīs par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu

Tieslietu padome sēdē pirmdien, 18. jūnijā apspriedīs Tieslietu ministrijas sagatavoto koncepciju par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu un ar to saistītajām piemaksām, kā arī apstiprinās Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu. Tieslietu padome lems arī par tiesnešu konferences, kurā jāievēl Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, laiku un formu.