Par Tieslietu padomi

Drukas versija
22. decembris, 2016

Satversmes tiesa pēc Tieslietu padomes pieteikuma ierosina lietu par tiesnešu atlīdzības sistēmu

21. decembrī Satversmes tiesa ierosinājusi lietu „Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta devītās daļas un 6.1panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107. pantam”. Lieta ierosināta pēc Tieslietu padomes pieteikuma.
20. decembris, 2016

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos

Tieslietu padome rakstveida procesā 15.decembrī pieņēma vairākus lēmumus, saistītus ar tiesnešu karjeras jautājumiem.
29. novembris, 2016

Augstākās tiesas tiesnešiem uzdod pildīt tiesneša amata pienākumus Rīgas apgabaltiesā

Tieslietu padome uzdeva Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnešiem Inetai Ozolai, Mārai Katlapai, Dacei Jansonei un Arnim Dunduram no 2017.gada 1.janvāra pildīt tiesneša amata pienākumus Rīgas apgabaltiesā.
29. novembris, 2016

Atbalsta Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas un Kurzemes rajona tiesas reorganizāciju

Uzklausot Tieslietu ministrijas informāciju, Tieslietu padome atbalstīja Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas un Kurzemes rajona tiesas reorganizāciju. Reorganizācijas plāns paredz organizatoriski pievienot Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darbības teritoriju Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesai, izveidojot tiesu ar, iespējams, jaunu nosaukumu. Reorganizāciju paredzēts veikt līdz nākamā gada 1.februārim.
29. novembris, 2016

Atbalsta Jāņa Neimaņa virzīšanu Satversmes tiesas tiesneša amatam

Tieslietu padome atbalsta Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša Jāņa Neimaņa virzīšanu Satvermes tiesas tiesneša amatam – šādu lēmumu Tieslietu padome pieņēma 28.novembra sēdē.
25. novembris, 2016

Tieslietu padome uzklausīs Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 28.novembrī, uzklausīs Satversmes tiesas tiesneša amatam izvirzīto Augstākās tiesas tiesnesi Jāni Neimani. Viņa kandidatūru izvirzīja Augstākās tiesas plēnums, un pirms virzīšanas Saeimas balsojumam kandidātam jāsaņem Tieslietu padomes apstiprinājums.
25. novembris, 2016

Publicēts 2016. gada CEPEJ ziņojums par tieslietu sistēmas darbību

Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivizācijas komisija (CEPEJ) 6. oktobrī publicējusi Ziņojumu Nr. 23 par tieslietu sistēmas darbību 45 Eiropas valstīs un vienā CEPEJ novērotāja valstī (Izraēlā). 2016. gada izdevums tapis, izmantojot 2014. gada datus.
16. novembris, 2016

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos

Tieslietu padome pieņēmusi virkni lēmumu tiesnešu karjeras jautājumos – par pārcelšanu, aizvietošanu, atbrīvošanu no priekšsēdētāja amata.
12. novembris, 2016

Tikšanās ar Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorāta pārstāvi par Tieslietu padomes aktualitātēm

Ikgadējās Eiropas Semestra vizītes ietvaros 10.novembrī Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta pārstāve Inese Hartviga (Ines Hartwig) tikās ar Tieslietu padomes locekli Sandru Strenci un padomnieci Tieslietu padomes jautājumos Daci Šulmani, lai gūtu ieskatu par Latvijas paveikto tiesu varas neatkarības stiprināšanas jomā. Inese Hartviga konstatēja, ka, vērtējot pēc EU Justice Scoreboard jaunākās statistikas, Latvijā ir sasniegti labi efektivitātes rādītāji, bet īpaša uzmanība pievēršama tieši neatkarības jautājumiem.
1. novembris, 2016

Latvijas tiesneši piedalīsies Eiropas tiesnešu aptaujā

No šodienas, 1.novembra, visā Eiropā tiek uzsākta Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) veiktā tiesnešu aptauja, kurā tiek noskaidrots tiesnešu skatījums uz tiesu varas un tiesnešu neatkarības aspektiem savās valstīs.