Izvērtējot tiesu noslodzi un lietu skaitu, Tieslietu padome piekrita Tieslietu ministrijas priekšlikumam vienu jau ilgstoši vakanto tiesneša amata vietu no Ludzas rajona tiesas un vienu vakanto tiesneša amata vietu no Krāslavas rajona tiesas pievienot Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai.

Savukārt vienu vakanto tiesneša amata vietu, kas kopš 1.oktobra ir Latgales apgabaltiesā, pievienot Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.

Līdz ar to Tieslietu padome rosinās Saeimai noteikt tiesnešu kopskaitu rajonu (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās, paredzot, ka ar 2016. gada 1. februāri rajonu (pilsētu) tiesās ir 404 tiesneši (tajā skaitā Administratīvajā rajona tiesā – 43 tiesneši), bet apgabaltiesās ir 139 tiesneši (tajā skaitā Administratīvajā apgabaltiesā – 22 tiesneši).

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 26.oktobra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211