Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Tieslietu padome uzklausīja Tiesu administrācijas ikgadējo ziņojumu par darbu. Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics informēja par būtiskākajiem darba virzieniem un rezultātiem 2015.gadā un iezīmēja svarīgākos šīgada uzdevumus.

2016.gadā Tiesu administrācijai, kas nodrošina rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu darbu, noteiktas septiņas darba prioritātes: turpināt ieviest tiesās drošības risinājumus; tiesnešu un tiesu darbinieku atalgojuma paaugstināšana; tiesu reformas rezultātu analīze un reformas turpināšana; jaunais Tiesu informatīvās sistēmas modelis un e-lietas projekts; Zolitūdes krimināllieta; Eiropas Sociālā fonda projekts tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku tālākizglītībai; Ecli projekts (vienots Eiropas identifikators tiesu nolēmumiem).

Tiesu administrācijas prezentācija par 2015.gada darbu

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 25.aprīļa sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211