Atbilstoši likumā „Par tiesu varu” noteiktajam, Tieslietu padome uzklausīja Tiesu administrācijas pārskatu par 2013.gada darbu.

Tiesu administrācija savā pārskatā bija ietvērusi pārskatu par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, valsts informācijas sistēmu uzturēšanu un attīstību, tiesu iestāžu darba nodrošināšanu, tiesu iestāžu darba rezultātiem, projektu vadību un starptautisko sadarbību.

Kā 2014.gada darbības prioritātes Tiesu administrācija noteikusi drošību tiesās, tiesu nolēmumu anonimizācijas risinājuma vienkāršošanu, e-lietas attīstību portālā www.tiesas.lv, kā arī Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) uzlabošanu.

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu.

Jautājums skatīts Tieslietu padomes 16.jūnija sēdē

 

Tiesu administrācijas ziņojumu par 2013.gada darbības rezultātiem skatīt šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211