Noslēdzot pirmo visu Latvijas tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu, kas tika veikta trīs gadu laikā, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija secinājusi, ka līdz ar profesionālās darbības izvērtēšanu vairojusies tiesnešu izpratne par viņu pienākumu pastāvīgi profesionāli pilnveidoties un attīstīties.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vadītājs Māris Vīgants informēja Tieslietu padomi par rezultātiem – absolūtais vairums tiesnešu saņēmuši pozitīvu profesionālās darbības novērtējumu, tikai sešiem pirmās instances tiesnešiem sniegts negatīvs atzinums.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija secinājusi, ka tiesneši ir izpratuši pastāvīgas profesionālās pilnveidošanās nepieciešamību, jo neatkarīgi no darba stāža, instances vai paša vēlmes, pēc pieciem gadiem visiem atkal būs jāiziet profesionālās darbības novērtēšanas process. Kolēģijas priekšsēdētājs rosināja tiesu priekšsēdētājus un Tiesu administrāciju analizēt tiesnešu pašnovērtējumos norādītos darbu veicinošos un kavējošos apstākļus un ņemt tos vērā tiesu darba organizācijā.

Jaunā novērtēšanas sistēma pilnveidojusi arī tiesu priekšsēdētāju prasmes profesionāli izvērtēt savus tiesnešus, kvalitatīvāki un analītiskāki dokumenti tiek saņemti no Tiesu administrācijas, lielu ieguldījumu zemāku instanču tiesnešu nolēmumu analīzē ieguldījuši apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesneši.

Novērtēšanas process pilnveidojies, vienlaikus parādot arī problemātiskos apsektus, ko Tieslietu padome aicināja Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai apzināt un nepieciešamības gadījumā rosināt normatīvā regulējuma pilnveidošanu.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 25.aprīļa sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211