Par Tieslietu padomi

Drukas versija
22. decembris, 2015

Bičkovičs: šis gads tieslietās nesis pārmaiņas

„Šis bija būtisku strukturālu reformu gads Latvijas tiesu sistēmā,” laikrakstam „Dienas bizness” 21.decembrī publicētajā materiālā paudis Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
22. decembris, 2015

Tieslietu padome konceptuāli piekrīt disciplināri sodītu tiesnešu vārdu atklāšanai

Tieslietu padome uzskata, ka, publiskojot tiesnešu disciplinārlietā pieņemto galīgo lēmumu, ir iespējams atklāt tiesneša vārdu, par kura rīcību skatīta lieta. Taču plašāk jāizdiskutē jautājums par citu disciplinārlietas lēmumā ietverto datu aizsardzību, piemēram, konkrētas tiesu lietas, tiesnešu apspriedes istabas noslēpums, trešo personu identitāte, arī tiesneša sensitīvie dati u.c.
22. decembris, 2015

Tieslietu padome uzklausa tieslietu ministra informāciju par paveikto tieslietu sistēmā

Pēc tieslietu ministra Dzintara Rasnača iniciatīvas Tieslietu padome uzklausīja viņa informāciju par paveikto tieslietu sistēmā, strādājot Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas valdības laikā. Tieslietu ministrs vēlas iedibināt tradīciju, ka līdz ar Ministru prezidenta paziņojumu par demisiju katrs ministrs sniedz pārskatu valsts augstākajām amatpersonām par paveikto savu pilnvaru laikā.
22. decembris, 2015

Tiesnešu skaita un karjeras jautājumi

Lai izlīdzinātu tiesnešu noslodzi starp zemesgrāmatu nodaļām, Tieslietu padome lēma ar 2016.gada 1.janvāri pārcelt vienu tiesneša amata vietu no Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļu.
17. decembris, 2015

Tieslietu padomes sēdē piedalīsies Valsts prezidenta izveidotā Tiesiskās vides pilnveides komisija

Lai iepazītos ar Tieslietu padomes darba aktualitātēm, pirmdien, 21.decembrī, Tieslietu padomes sēdē piedalīsies Valsts prezidenta izveidotā Tiesiskās vides pilnveides komisija, kuras darbībā viens no pirmajiem ir jautājums par Tieslietu padomes lomas un kapacitātes stiprināšanu.
15. decembris, 2015

Starptautiskā konferencē dalās Latvijas tiesu komunikācijas pieredzē

Trešdien, 16.decembrī, Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta starptautiskā konferencē Viļņā stāsta par Latvijas tiesu komunikācijas pieredzi.
3. decembris, 2015

Palielina tiesnešu skaitu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā

Lai nodrošinātu efektīvu un racionālu Augstākās tiesas resursu izmantošanu, Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma pārdalīja tiesnešu skaitu tiesas struktūrvienībās – par vienu tiesnesi palielināja tiesnešu skaitu Administratīvo lietu departamentā, samazinot tiesnešu skaitu Civillietu tiesu palātā.
3. decembris, 2015

Tieslietu padome lemj tiesnešu karjeras jautājumus: tiesas noteikšana, tiesneša pārcelšana un aizvietošana

Tieslietu padome noteica tiesas, kurās pildāmi tiesneša pienākumi četriem jaunajiem tiesnešiem, ko Saeima tiesneša amatā apstiprinājusi 22.oktobrī.
27. novembris, 2015

Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorāta pārstāve uzklausa Tieslietu padomes informāciju

Gatavojot Eiropas Komisijas ziņojumu par Latviju, Komisijas Ģenerāldirektorāts uzskatīja par nepieciešamu uzklausīt Tieslietu padomes viedokli par tiesu varas neatkarības aspektiem.
16. novembris, 2015

Tiesnešu konferencē aktualizē tiesu komunikācijas nozīmi

Tiesas taisnīgumam jābūt redzamam – uzsverot, ka komunikācijai jābūt tiesas ikdienas darba sastāvdaļai, Latvijas tiesnešu konferencē norādīja Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.