Tieslietu padome nolēma ikgadējo Latvijas tiesnešu konferenci sasaukt 5.septembrī, kā arī konceptuāli vienojās, ka pamatjautājums šajā konferencē būs Tieslietu padomes pirmā darbības posma izvērtējums un jauna padomes sastāva vēlēšanas.

Tieslietu padome kā institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā, saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” izveidota 2010.gadā.

Tieslietu padomes sastāvā atbilstoši likumam ir 15 locekļi – astoņi pastāvīgie locekļi (amatpersonas) un septiņi vēlēti locekļi – tiesneši, ko uz četriem gadiem ievēl Augstākās tiesas plēnums un Tiesnešu konference.

Jautājums skatīts Tieslietu padomes 16.jūnija sēdē

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211