Tieslietu padome atbalstīja vairāku tiesu priekššēdētāju, vietnieku un tiesu nama priekšsēdētāju iecelšanu amatos.

Tieslietu padome atbalsta, ka Zemgales apgabaltiesu arī turpmākos piecus gadus vadīs Inguna Preisa, kura šajā amatā ir kopš 2005.gada, kopējā pieredze tiesneša darbā – 26 gadi.

Tāpat atbalstīts priekšlikums, ka par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieku un Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju atkārtoti uz pieciem gadiem tiek iecelts Modris Lapiņš, bet par Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nama priekšsēdētāju – Rinalda Liepiņa.

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi Ilzi Vanagu paredzaēts iecelt šīs tiesas priekšsēdētāja vietnieces amatā uz pieciem gadiem.

Tieslietu padome noteica, ka Inese Bērziņa, kas ar Saeimas 7.aprīļa lēmumu iecelta rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā, tiesneša pienākumus pildīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 25.aprīļa sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211