Par Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju un vienlaikus – apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci – Tieslietu padome uz pieciem gadiem apstiprināja šīs tiesas tiesnesi Allu Šilovu.

Allai Šilovai ir 21 gadu ilga pieredze tiesneša amatā, 19 no tiem – Latgales apgabaltiesā. Kopš 2015.gada oktobra, kad pelnītā atpūtā devās līdzšinējā apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja, Alla Šilova pildījusi kolēģijas priekšsēdētājas pienākumus.

Tieslietu padome pieņēma arī lēmumus par četru tiesnešu pārcelšanu uz citu tādas pašas instances tiesu. Aizkraukles rajona tiesas tiesnese Līga Baltmane-Zepa pārcelta uz Jēkabpils rajona tiesu, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnese Maira Griķe – uz Jelgavas tiesu, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnese Inga Pujate – uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Ineta Škutāne – uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļu.

Tiesneses izteikušas vēlmi tikt pārceltām uz vakantajām tiesnešu vietām citās tiesās, lai darba vieta būtu tuvāk dzīvesvietai.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 21.marta sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211