Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 16.jūnijā, Tieslietu padome uzklausīs Tieslietu ministrijas ziņojumu par tiesu namiem jeb tiesu darbības teritoriju izmaiņām, kā arī apkopojumu par lietu izskatīšanas standartiem un tiesu viedokļiem par termiņu atšķirībām.

Viens no Tieslietu padomes pienākumiem ir uzklausīt pārskatu par Tiesu administrācijas darbu, tādēļ šajā sēdē Tiesu administrācija sniegs pārskatu par 2013.gada darba rezultātiem.

Savukārt Tiesnešu ētikas komisija ir izstrādājusi vadlīniju projektu tiesu varas komunikācijai ar plašsaziņas līdzekļiem un Tieslietu padome izteikusi gatavību piedalīties tālākā šo vadlīniju izstrādē, kā arī Tieslietu ministrija un Tiesu administrācija paudusi vēlmi iesaistīties šajā procesā. Tieslietu padomes sēdē konceptuāli apspriedīs, kā organizēt darbu pie vadlīniju pilnveidošanas.

Tieslietu padome lems arī par Tiesnešu ikgadējās konferences norisi. Sēdes darba kārtībā arī tiesnešu karjeras jautājumi.

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 16.jūnijā, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

Mediju pārstāvjiem jāpiesakās Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211