Pirmdien, 17.februārī, Tieslietu padomes sēdē Socioloģisko pētījumu institūta pētnieki prezentēs pētījumu „Tiesu uzticamība un korupcijas uztvere tiesu darbībā Latvijā”. Pētījums pēc Tieslietu padomes pasūtījuma tika veikts pagājušajā gadā, un pirmā iepazīstināšana ar tā rezultātiem un secinājumiem jau notika Latvijas tiesnešu konferencē 1.novembrī.

Tieslietu padomes sēdē tiks uzklausīta Tieslietu ministrijas informācija par iespējamo rūpnieciskā īpašuma strīdu izskatīšanas regulējumu. Tieslietu padomei lūgts izteikt viedokli par likumprojektā „Rūpnieciskā īpašuma likums” ietverto regulējumu un iespējamiem procesuālā risinājuma variantiem lietu izskatīšanai Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē un tās pieņemto lēmumu pārskatīšanai tiesā.

Tieslietu ministrija Tieslietu padomes informācijai un apspriešanai sagatavojusi vēl vairākus tiesu sistēmai nozīmīgus jautājumus – par maza apmēra prasību pārsūdzības kārtību civilprocesā, par tiesas sēdes gaitas fiksēšanu audioierakstā un tehnisko līdzekļu izmantošanas problēmām, kā arī par plānotajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu”.

Arī tiesnešu karjeras jautājumi būs Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā. Paredzēts lemt par Talsu rajona tiesas tiesneša Alvisa Jēkabsona iecelšanu Talsu rajona tiesas priekšsēdētāja amatā un par tiesas  noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai Dacei Grabovskai.

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 17.feburārī, Augstākās tiesas 461.zālē. Sākums plkst.13.00.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211