Eiropas Tieslietu padomju asociācija (ENCJ) pulcējas Romā 11.–13.jūnijā, lai atzīmētu tās desmitgadi. Latvijas Tieslietu padomi Ģenerālajā asamblejā pārstāv Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Jubilejas svinības sāksies ar pieņemšanu pie Itālijas Republikas prezidenta Džordžio Napolitāno (Giorgio Napolitano), kas ir arī Itālijas Augstākās Tieslietu padomes (Consiglio Superiore della Magistratura) priekšsēdētājs. Divās Ģenerālās asamblejas dienās tiks prezentēti, apspriesti un pieņemti  ziņojumi par Eiropas Tieslietu padomju asociācijas projektiem 2013.–2014.gadā. Vienā no kopīgajiem pētījumiem analizēti tiesu lietu sadalījuma mehānismi dalībvalstīs, otrs pētījums ietvēra tiesu neatkarības un atbildības aspektus.

Tāpat Ģenerālajā asamblejā tiks apspriests Eiropas Tieslietu padomju asociācijas darba plāns 2014.–2018.gadam un pieņemta Romas deklarācija.

Eiropas Tieslietu padomju asociācija (ENCJ) ir bezpeļņas organizācija, kas apvieno Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu tiesu sistēmu pārstāvošas institūcijas. Asociācija izveidota 2004.gadā, lai sekmētu ES dalībvalstu Tieslietu padomju sadarbību, savstarpējo pieredzes apmaiņu un kopējas informācijas analīzi. Latvijas Tieslietu padome ir ENCJ dalībniece kopš 2011.gada.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211