Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 21.martā, Tieslietu padome atgriezīsies pie jautājuma par vienotu apelācijas instanci tiesu sistēmai piederīgo personu disciplinārlietu pārsūdzībai. Augstākās tiesas plēnums neatbalsta Disciplinārtiesas kompetences paplašināšanu, kas paredz Disciplinārtiesu kā vienotu apelācijas instanci disciplinārlietu pārsūdzībai. Plēnums aicināja Tieslietu padomi atkārtoti izvērtēt nepieciešamību paplašināt Disciplinārtiesas kompetenci.

Tieslietu padomes sēdē piedalīsies Disciplinārtiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

Tieslietu padome uzklausīs arī ziņojumu par lietu izskatīšanas termiņu pārvaldību tiesās atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 27.1 pantam.

Darba kārtībā arī tiesnešu karjeras un citi jautājumi.

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 21.martā, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211