Lai padziļinātāk vērtētu Latvijas tieslietu sistēmas kvalitāti un to ietekmējošos faktorus, Tieslietu padome 25.aprīļa sēdē uzklausīs vairāku ar tieslietu sistēmu saistītu pētījumu un aptauju rezultātu analīzi.

Eiropas Komisija publiskojusi jaunāko Eiropas Savienības rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā EU Justice Scoreboard, un Tieslietu padome vērtēs, vai šis Eiropas valstu salīdzinošais apkopojums uzrādījis Latvijas progresu tieslietu efektivitātē 2013.–2016.gadā.

Rīgas Ekonomikas augstskolas docents un Ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnis Sauka iepazīstinās ar Latvijas uzņēmēju aptaujā noskaidroto Latvijas uzņēmēju viedokli par Latvijas tieslietu sistēmu. Pētījumu veikusi Rīgas Ekonomikas augstskola sadarbībā ar Tieslietu ministriju.

Savukārt Ārvalstu investoru padomes Latvijā izpilddirektors Ģirts Greiškalns informēs par Ārvalstu investoru padomes pētījumu, kurā ietverti arī tieslietu sistēmas efektivitātes aspekti.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī citi jautājumi. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija informēs par pirmās tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas rezultātiem, Tiesu administrācija ziņos par 2015.gada darba rezultātiem.

Saeimas Juridiskā komisija aicinājusi Tieslietu padomē izvērtēt Saeimā pirmajā lasījumā atbalstītos grozījumus Civilprocesa likumā, kas paredzēti kasācijas tiesvedības sadaļā. Tieslietu padomes darba kārtībā – šis likumprojekts.

Tieslietu padome arī lems par tiesnešu skaitu Augstākajā tiesā pēc Civillietu tiesu palātas likvidēšanas, kā arī citiem tiesnešu karjeras jautājumiem.

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 25.aprīlī, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211