Tieslietu padome vērsīsies ar priekšlikumu Saeimā noteikt, ka ar 2017.gada 1.janvāri Augstākajā tiesā ir 36 tiesneši, tai skaitā Augstākās tiesas priekšsēdētājs, līdzšinējo 48 tiesnešu vietā.

Samazinājums saistīts ar to, ka ar 2016.gada 31.decembri darbību beidz Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta un Augstākā tiesa turpmāk būs tikai kasācijas instance.

Tieslietu padome noteica tiesnešu skaitu, kāds pēc 1.janvāra būs katrā Augstākās tiesas departamentā – Civillietu departamentā 17 tiesneši, Krimināllietu departamentā – 8, Administratīvo lietu departamentā – 10 tiesneši.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 25.aprīļa sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211