Atbilstoši Eiropas tiesu sistēmu efektivitātes komisijas (CEPEJ) ieteikumiem ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, ar 2014.gadu ir ieviests lietu izskatīšanas termiņu standarta nosacījums tiesām. Tiesu priekšsēdētājiem uzlikts pienākums plānot un katru gadu noteikt tiesas darba mērķus attiecībā uz vidējiem lietu izskatīšanas termiņiem tiesā un pārraudzīt šo termiņu faktisko izpildi. Savukārt Tieslietu padome atbilstoši likumam ir apstiprinājusi Vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai tiesās.

Lai noskaidrotu, kāda ir standartu ieviešana praksē, Tieslietu padome veica tiesu priekšsēdētāju aptauju par ieguvumiem, uzlabojumiem un efektivitāti, ko tie tiesām devuši.

Aptaujas secinājumi norāda, ka standartu ieviešana neattaisnojas, ja to ievieš atrauti no kopējās sistēmas, balstoties tikai uz starptautisku organizāciju ieteikumiem. Latvijas tiesu priekšsēdētāji kopumā atturīgi vērtē līdzšinējo standartu ieviešanu, neredz to pienesumu sistēmas uzlabošanā. 64% tiesu priekšsēdētāju atzīst, ka standarti neietekmē lietu izskatīšanas termiņus, savukārt 36% tiesu standartu ievērošanas kontrole notiek pēc citiem kritērijiem. Īpaši neprognozējama lietu izskatīšanas termiņu plānošana tiesās kļuvusi, Civilprocesa likumā ieviešot lietu pārsūtīšanas mehānismu, kad lietas var tikt pārsūtītas no vienas tiesas uz citu ātrākai izskatīšanai. Kā norādīja Tieslietu padomes locekļi – tie var būt pat aptuveni 20–25% lietu, kas tiek pārsūtītas atbilstoši likuma normām.

Uzskatot, ka lietu izskatīšanas standarts tomēr var būt noderīgs darba instruments gan tiesu priekšsēdētāju darbā, sekojot lietu izskatīšanas termiņiem, gan politikas veidotājiem lēmumu pieņemšanas procesā, Tieslietu padome atzina par nepieciešamu pilnveidot Vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai tiesās, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi un Latvijas tiesu sistēmas aktualitātes.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 21.marta sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211