Rīt, 20.maijā, Latvijas tiesneši neklātienes konferencē elektroniskajās vēlēšanās vēlēs deviņus Tiesnešu ētikas komisijas locekļus.

Divus tiesnešus jāievēl no Augstākās tiesas tiesnešu izvirzītajiem kandidātiem, trīs no apgabaltiesu tiesnešu izvirzītajiem, divus no rajonu (pilsētas) tiesu un divus no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu izvirzītajiem kandidātiem.

Četrpadsmit kandidāti, par ko notiks balsošana, izvirzīti jau iepriekš arī elektroniski. Savukārt viņu uzklausīšana un izjautāšana notika klātienē Tiesnešu konferencē 13.maijā. Kandidāti sniedza savu redzējumu par turpmāko Tiesnešu ētikas komisijas darbu.

Tiesnešu ētikas komisija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas sniedz atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidro tiesnešu ētikas normas.

Šogad maijā beidzas pilnvaru termiņš deviņiem no desmit Tiesnešu ētikas komisijas locekļiem. Turklāt sešus no viņiem nevarēs pārvēlēt, jo likumā „Par tiesu varu” noteikts, ka Tiesnešu ētikas komisijas locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi un komisijas locekli nevar ievēlēt atkārtoti vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211