Ikgadējais Eiropas Komisijas rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā EU Justice Scoreboard, kas tiek veikts kopš 2013.gada, šogad apstiprina progresu Latvijas tieslietu sistēmas darbā.

EU Justice Scoreboard28 Eiropas Savienības valstu tiesu sistēmas vērtētas trīs aspektos – tiesu sistēmas efektivitāte (tiesvedības ilgums), tiesu sistēmas kvalitāte (uzraudzība un novērtēšana) un tiesu sistēmas neatkarība (aptaujas, budžets, Tieslietu padomes pilnvaras). EU Justice Scoreboard kvantitatīvos datus sniedz Eiropas Tiesu sistēmu efektivitātes komisija CEPEJ, Pasaules banka, Pasaules Ekonomikas forums, Eiropas tiesiskās sadarbības tīkli, valstu tiesu sistēmu kontaktpersonu grupa.

Apspriedusi apkopojuma rezultātus, Tieslietu padome secināja, ka Latvijas tiesu sistēmas stiprie punkti ir spriedumu pieejamība, elektroniskā saziņa, kvalitātes un uzskaites sistēma un dzimumu līdztiesība.

Savukārt vājie punkti ir tiesām piešķirtais budžets, ārpustiesas strīdu risināšana (mediācija), kā arī tiesnešu pašnovērtējums par neatkarību – Latvijai šis ir viszemākais rādītājs.

Kā īpaši nozīmīgu rādītāju Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atzīmēja to, ka Latvija, pretēji publiskajā telpā nereti paustajiem vērtējumiem, nav starp tām Eiropas Savienības valstīm, kuras ir apzinātas kā problemātiskas investīciju ieguldījumiem.

Tieslietu padomeEU Justice Scoreboard vērtē kā obejktīvas informācijas avotu, kas palīdz apzināt mūsu tiesu sistēmas stiprās un vājās puses, nepilnības, nepieciešamos uzlabojumus un attīstības virzienus.

Vairāk skatiet šeit:

Prezentācija “Apskats par ES rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā (2013–2016)

Eiropas Komisijas paziņojums par 2016.gada ES rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā (latv.)

EU Justice Scoreboard 2016 (eng)

 

 

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 25.aprīļa sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211