Tiesnešu ētikas komisijas vēlēšanu otrajā kārtā 23.maijā par komisijas locekļiem ievēlēta Zemgales apgabaltiesas tiesnese Dace Skrauple un Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama tiesnese Ināra Jaunzeme. Līdz ar to Tiesnešu ētikas komisijas var sākt darbu jaunajā sastāvā.

Vēlēšanu pirmajā kārtā 20.maijā par Tiesnešu ētikas komisijas locekļiem turpmākajiem četriem gadiem ievēlēti Augstākās tiesas tiesneši Dzintra Amerika un Normunds Salenieks, Latgales apgabaltiesas tiesnese Alla Šilova, Rīgas rajona tiesas tiesnese Madara Ābele, Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama tiesnesis Guntars Ploriņš, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Agnese Skulme un Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Baiba Lielpētere.

Tiesnešu ētikas komisijas sastāvā ir arī Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Anita Kovaļevska, kurai pilnvaru termiņš vēl nebija beidzies.

Tiesnešu ētikas komisijas vēlēšanas notika neklātienē, elektroniskā veidā. Lai kandidāts būtu ievēlēts komisijā, bija jāsaņem klātesošo balsu vairākums. Pirmajā kārtā to neizdevās iegūt diviem kandidātiem, tādēļ tika rīkota vēlēšanu otrā kārta.

Pirmajā vēlēšanu kārtā piedalījās 351, otrajā kārtā – 291 tiesnesis no 567 Latvijas tiesnešiem.

Tiesnešu ētikas komisija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas sniedz atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidro tiesnešu ētikas normas.Tiesnešu ētikas komisijas locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi un komisijas locekli nevar ievēlēt atkārtoti vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211