Sakarā ar Latgales tiesu apgabalā ietilpstošo rajona (pilsētas) tiesu reorganizāciju, kas paredz no 2016.gada 1.februāra Latgales tiesu apgabalā izveidot divas rajona tiesas, Tieslietu padome lēma par pievienojamo tiesu tiesnešu pārcelšanu.

Balvu rajona tiesneši Arvis Garais, Simona Gmireka, Jūlija Kamiševa un Eduards Veiss pārcelti uz Rēzeknes tiesu, tāpat uz Rēzeknes tiesu pārcelti Ludzas rajona tiesas tiesneši Juris Andersons, Inta Marnauza un Gunārs Strucinskis.

Savukārt Krāslavas rajona tiesas tiesneši Ģirts Aizsils, Gunta Kusiņa, Ināra Galeja un Preiļu rajona tiesas tiesneši Irina Beitāne, Rita Krēsliņa, Anita Stikāne un Inga Stivriņa pārcelti uz Daugavpils tiesu.

Pārcelti arī zemesgrāmatu nodaļu tiesneši – Balvu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Vija Pužule un Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Elīna Volika uz Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļu, bet Preiļu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneši Lidija Mičule un Edgars Mukāns uz Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļu.

Atbilstoši Tieslietu padomes apstiprinātajai kārtībai, kādā tieslietu ministrs sagatavo un Tieslietu padomes sēdē tiek izskatīts priekšlikums par tiesneša pārcelšanu darbā citā tiesā, Latgales tiesu apgabalā esošo rajona tiesu tiesneši bija informēti par tiesnešu amata vakancēm un uzaicināti rakstiski informēt ministru par savu piekrišanu vai atteikšanos tikt pārceltam darbā uz attiecīgo vakanci. Visi tiesneši bija piekrituši savai pārcelšanai.

 

Zemesgrāmatas nodaļas tiesnesi pārceļ no Rīgas rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu

Sakarā ar tiesneša amata vietas pārcelšanu no Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļu Tieslietu padome lēma par tiesneses Mairitas Zadiņas pārcelšanu no Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu.

Lēmumus par tiesnešu pārcelšanu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 14.janvārī.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211