Par notikumiem

Drukas versija
27. janvāris, 2021

Civillietu departaments: pilotlietas – vienveidīgai tiesu praksei, vadlīnijas – kasācijas sūdzību kvalitātei

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Normunds Salenieks Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā 22.janvārī savu ziņojumu sāka ar vispozitīvāko vēsti: departaments sasniedzis mazāko lietu atlikumu pēdējos divpadsmit  gados.  Gada beigās neizskatīta 421 lieta – par 228 mazāk nekā iepriekšējā gadā. Ja salīdzina ar laiku pirms sešiem gadiem, lietu atlikums samazinājies gandrīz par 1700 lietām.  
27. janvāris, 2021

Kompleksais judikatūras veidošanas modelis krimināllietās: no konkrētas lietas līdz likumu grozījumiem

Samērojot divas darba prioritātes – stabilas judikatūras veidošanu un ātra kasācijas procesa nodrošināšanu, Senāta Krimināllietu departaments aizvadītajā gadā meklējis risinājumus, kā iespējami vairāk laika veltīt to tiesību jautājumu padziļinātai izpētei, kuri ir nozīmīgi judikatūrai. Akcents likts uz iepriekš mazāk izmantotu darbības modeli, kam jānodrošina stabilāka judikatūra un intensīvāka Senāta atziņu izmantošana tiesu nolēmumos.
26. janvāris, 2021

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja akcentē departamenta ieguldījumu juridiskās kultūras veidošanā

Administratīvo lietu departaments līdz ar pamatfunkciju – tiesas spriešanu un judikatūras veidošanu – par savu misiju uzskata arī juridiskās kultūras veicināšanu, tādēļ tas bija viens no akcentiem departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas ziņojumā Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā 22.janvārī.
26. janvāris, 2021

Senatori Latvijas Ārlietu dienestā

26.janvārī, atzīmējot Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure simtgadi, Augstākā tiesa piemin tos Latvijas Senāta senatorus, kas pirms vai pēc senatora amata pienākumiem bijuši dienestā Latvijas Ārlietu ministrijā un pārstāvējuši Latvijas Republiku starptautiskajā arēnā.
25. janvāris, 2021

Augstākās tiesas priekšsēdētājs plēnumā uzsver Senāta pamatuzdevumu – vienotas un stabilas tiesību prakses veidošanu

Senāts aizvadītajā gadā labi ticis galā ar kvantitatīvajiem rādītājiem, samazinot neizskatīto lietu skaitu, tādēļ turpmākajā darbā vairāk jādomā par kvalitatīvajiem rādītājiem, ņemot vērā, ka Senāta primārais un svarīgākais uzdevums ir veidot vienotu un stabilu tiesību praksi – gada atskaites plēnumā, kas notika 22.janvārī, sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Priekšsēdētājs arī aicināja departamentus uz ciešāku sadarbību, jo Senāts – tā ir viena tiesa, nevis trīs atsevišķas tiesas.  
22. janvāris, 2021

Plēnums izvērtē Augstākās tiesas darbu aizvadītajā gadā. Pēc plēnuma preses konference

Šodien, 22.janvārī, Augstākās tiesas plēnums izvērtē Augstākās tiesas darbu 2020.gadā. Plēnums notiek attālinātā formātā. Pēc plēnuma plkst.13.00 būs preses konference, kurā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Senāta departamentu priekšsēdētāji Normunds Salenieks, Anita Poļakova un Veronika Krūmiņa iepazīstinās žurnālistus ar svarīgākajiem aizvadītā gada darba rezultātiem un secinājumiem.
21. janvāris, 2021

Disciplinārtiesa negroza lēmumu par amatalgas samazināšanu tiesnesei

Disciplinārtiesa 21.janvāra sēdē atstāja negrozītu Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu par Rīgas rajona tiesas tiesnesei Agnesei Maļinovskai piemēroto sodu – amatalgas samazināšanu uz sešiem mēnešiem, ieturot desmit procentus no amatalgas.  Tiesneses sūdzība noraidīta.
18. janvāris, 2021

Augstākās tiesas priekšsēdētājs par mūsdienīgu tiesu vadību: jānodrošina tas, ko no tiesas sagaida sabiedrība

Mūsdienu tiesas darba vadībai ir četri standarti – efektivitāte, ātrums, kvalitāte un saprotamība, un ir svarīgi iespējami vienādot šo standarta latiņu visās tiesās valstī – uzrunājot tiesu priekšsēdētājus un viņu vietniekus, sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.
11. janvāris, 2021

Pieredzes apmaiņas programmā Senāta darbu iepazīs Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja

Pieredzes apmaiņas programmā Senāta Krimināllietu departamentā 11.janvārī darbu sāk Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde. Līdz jūnija beigām tiesnese apgūs kasācijas instances darbības pieredzi praktiskā darbā departamentā.
8. janvāris, 2021

Aizvadītajā gadā palielinājies lietu izskatīšanas koeficients Senātā

Senātā aizvadītajā gadā izskatītas 2945 lietas, kas ir par 12% vairāk lietu nekā gada laikā saņemts. Pozitīvais lietu izskatīšanas koeficients*, kas turklāt ir lielāks nekā iepriekšējā gadā, liecina, ka lietu uzkrājums Senātā samazinās.