Par notikumiem

Drukas versija
16. jūnijs, 2020

Ivars Bičkovičs par laiku Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā: tie bija 12 izaicinājumiem bagāti gadi

15.jūnijā bija Ivara Bičkoviča pēdējā darba diena Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā. 12 gadi šajā amatā bijis izaicinājumiem bagāts laiks, kurā nemainīgs bijis darba mērķis – tiesiskums un tiesu neatkarība Latvijā.
15. jūnijs, 2020

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā Augstākās tiesas priekšsēdētājs noliek ziedus pie Brīvības pieminekļa

14. jūnijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, pieminot komunistiskā genocīda upuru piemiņu, nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa.
13. jūnijs, 2020

Tiesvedību ilgumu izvērtēšanas darba grupa identificē četrus diskutējamus jautājumus

12.jūnijā Augstākajā tiesā notika tiesu varas pārstāvju un valsts politikas veidotāju diskusija par četriem jautājumiem, kurus kā diskutējamus atlasījusi tiesvedību ilgumu izvērtēšanas darba grupa. Tie ir – par videokonferenču izmantošanas veicināšanu, par tiesu, advokātu un prokuroru kalendāra darbības uzlabošanas iespējām, par tiesu debašu ilguma ierobežošanu un par procesuālo sankciju piemērošanu.
12. jūnijs, 2020

Senatores palīdz jaunajiem tiesnešiem attīstīt amata prasmes

Septiņi tiesneši no pirmās instances tiesām 11.jūnijā piedalījās senatoru Veronikas Krūmiņas un Dzintras Baltas vadītajās jauno tiesnešu mācībās Augstākajā tiesā. Jaunie tiesneši dalījās savā pirmajā amata pieredzē, kopīgi pārrunājot un risinot grūtās situācijas tiesneša ikdienas darbā. Pieredzējušo tiesnešu padoms un situāciju redzējums būs atbalsts viņu turpmākajā darbā.
11. jūnijs, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs sasauc jaunievēlētās Tiesnešu ētikas komisijas pirmo sēdi

Jaunievēlētā Tiesnešu ētikas komisija, ko uz pirmo sēdi 11. jūnijā sasauca Augstākās tiesas priekšsēdētājs, par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Zemgales apgabaltiesas tiesnesi Daci Skraupli, bet par vietnieci – Zemgales rajona tiesas tiesnesi Adriju Kasakovsku.
10. jūnijs, 2020

Augstākā tiesa atsāk apmeklētāju pieņemšanu klātienē, ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus

Beidzoties ārkārtējai situācijai, kas valstī tika noteikta Covid-19 izplatības dēļ, Augstākā tiesa atsāk klientu apkalpošanu klātienē, ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus.
2. jūnijs, 2020

Valsts prezidents pieņem senatora Kaspara Baloža zvērestu

2.jūnijā pēc tiesneša zvēresta došanas Valsts prezidentam Egilam Levitam pie tiesneša amata pienākumu pildīšanas Senāta Civillietu departamentā stājas senators Kaspars Balodis.
26. maijs, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem notāru zvērestu

26. maijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma divu notāru zvērestu. Šodien zvērinātu notāru rindas papildina Meldra Kaļva un Kaspars Gerhards. Meldra Kaļva darbosies kā notāre Latgales apgabaltiesas teritorijā Krāslavā. Kaspars Gerhards amata pienākumus pildīs Kurzemes apgabaltiesas teritorijā Saldū, bet ar 1. jūniju viņš pārcelts darbā Rīgas apgabaltiesas teritorijā Ādažos.
21. maijs, 2020

Par Augstākās tiesas priekšsēdētāju apstiprināts Aigars Strupišs

Saeimas šodien, 21.maijā, vienbalsīgi par Augstākās tiesas priekšsēdētāju apstiprināja Augstākās tiesas senatoru Aigaru Strupišu. Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata pienākumus Aigars Strupišs sāks pildīt no 16.jūnija, kad beigsies pilnvaru termiņš pašreizējam priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam.
19. maijs, 2020

Atjaunotās Latvijas Republikas Augstākajai tiesai – 30 gadi

2020.gadā Augstākās tiesas vēsturē divi nozīmīgi pieturpunkti – maijā atzīmējam 30 gadus kopš neatkarīgās Latvijas Republikas Augstākās tiesas atjaunošanas, bet oktobrī – 25 gadus kopš kasācijas instances – Senāta – atjaunošanas Augstākajā tiesā. Pēc 1990.gada 4.maijā Latvijas PSR Augstākās Padomes pieņemtās deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” Latvija sāka savas valsts praktisko atjaunošanu un valsts pārvaldes iestādes ieguva ne tikai jaunus nosaukumus, bet arī jaunu – neatkarīgai valstij atbilstošu – darbības saturu. Latvijas PSR Augstākā tiesa kļuva par Latvijas Republikas Augstāko tiesu – neatkarīgas valsts tiesu varas augstāko instanci.