Par notikumiem

Drukas versija
18. februāris, 2020

Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs: Ekonomisko lietu tiesa ir vērsta uz pagātni

Runājot par tiesu sistēmas nepārtrauktajām reformām, kad “viena reforma vēl nav pabeigta, cita reforma jau pieteikta”, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā īpaši asi kritizēja ieceri veidot Ekonomisko lietu tiesu. “Nav skaidrs, kā tā iekļausies Satversmē nostiprinātajā tiesu sistēma, turklāt – šī tiesa ir vērsta uz pagātni, nevis nākotni,” uzsvēra P.Dzalbe.
18. februāris, 2020

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja norāda uz tiesnešu skaita stratēģiskas plānošanas nepieciešamību

Senāta Administratīvo lietu departaments 2019.gadā sasniedzis izcilu lietu izskatīšanas rezultātu – izskatīts par 25% lietu vairāk nekā iepriekšējā gadā un lietu atlikums samazināts par 11%. Departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa norāda, ka šāda pozitīva izskatīto lietu dinamika ir rezultāts gan senatoru skaita palielinājumam, gan rīcības sēžu lēmumu formas optimizēšanai.
18. februāris, 2020

Līdz 16.martam jāizvirza kandidāti Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam

Šīgada 15.jūnijā beidzas pilnvaru termiņš Augstākās tiesas priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam. Līdz 16.martam Augstākās tiesas senatoriem no sava vidus jāizvirza Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidāti.
13. februāris, 2020

Pirmdien plēnumā Augstākā tiesa izvērtēs aizvadīto gadu

Pirmdien, 17.februārī, Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2019.gadā. Plēnumu atklās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Struktūrvienību darbu analizēs to vadītāji – Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.
12. februāris, 2020

Ēnu dienā skolēni iepazīst Augstākās tiesas tiesneša darbu

12.februārī, Ēnu dienas ietvaros, Augstākajā tiesā bija ieradušies 14 skolēni no Salacgrīvas, Skrundas, Jūrmalas, Talsiem, Ķekavas un Rīgas, lai iepazītu Augstākās tiesas tiesnešu darbu.
11. februāris, 2020

Tieslietu padome aicina Augstāko tiesu izvērtēt tiesvedību ilgumu ietekmējošos faktorus Latvijas tiesās

Tieslietu padome aicina Augstāko tiesu izveidot darba grupu, kas izvērtētu civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu tiesvedību ilgumu ietekmējošos faktorus Latvijas tiesās. Darba grupā, kuras darbu vadīs Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa, kā ekspertus pieaicinās gan Augstākās tiesas senatorus, gan citus atbildīgo institūciju pārstāvjus.
10. februāris, 2020

Augstākās tiesas darbinieki iepazīst Rīgas apgabaltiesas darbu

Piektdien, 7. februārī, Augstākās tiesas darbinieku delegācija viesojās Rīgas apgabaltiesā, lai savstarpēji apmainītos ar pieredzi, labāk iepazītu otrās instances tiesu darbu, kā arī uzzinātu, kādas iniciatīvas apgabaltiesa sagaida no Augstākās tiesas. Pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās divpadsmit darbinieki no Senāta departamentiem, Administrācijas un Kancelejas.
10. februāris, 2020

Senatore Senkāne novēro Azerbaidžānas parlamenta vēlēšanas

Augstākās tiesas senatore Marika Senkāne kā Centrālās vēlēšanu komisijas locekle piedalījās Azerbaidžānas parlamenta ārkārtas vēlēšanās, kas notika svētdien, 9.februārī.
3. februāris, 2020

Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulce sniedz skaidrojumu par nosakāmo valsts nodevu kopīpašuma izbeigšanas prasībai

Otrdien, 28. janvārī, Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulce sniedza skaidrojumu par to, kāda valsts nodeva maksājama par prasību izbeigt kopīpašumu. Kopsapulci, pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 49.1 panta pirmo daļu un ņemot vērā Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas ierosinājumu, sasauca Senāta priekšsēdētājs I. Bičkovičs.
3. februāris, 2020

Krimināllietu departamentā darbu sāk tiesnese Inese Laura Zemīte

3.februārī darbu Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesneša amatā sāk Inese Laura Zemīte. Tiesnese bija pieteikusies konkursā uz tiesneša amatu Senāta Krimināllietu departamentā. Ar Tieslietu padomes 2019.gada 16.decembra lēmumu Rīgas apgabaltiesas tiesnese Inese Laura Zemīte pārcelta Augstākās tiesas tiesneša amatā.