Par notikumiem

Drukas versija
14. maijs, 2020

Augstākās Tiesas Biļetena 20.numurā – atskats vēsturē un nākotnes redzējums

“Augstākās Tiesas Biļetena” 20.numurs izdots Augstākās tiesas pārmaiņu laikā. Jūnijā beidzas Ivara Bičkoviča pilnvaru laiks Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā, izvirzīts jauns priekšsēdētāja amata kandidāts. Šī tēma arī Biļetena lappusēs – par 12 izaicinājumiem bagātiem gadiem Ivara Bičkoviča pilnvaru laikā un detalizēts atskats uz Tieslietu padomes darbu kopš tās izveidošanas. Kā arī Augstākās tiesas tiesnešu izvirzītā priekšsēdētāja amata kandidāta Aigara Strupiša skatījums uz Senāta un tiesu sistēmas stāvokli un attīstību.
14. maijs, 2020

Disciplinārtiesa uzliek tiesnesei rājienu un atstāj spēkā lēmumu noteikt profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu

Izvērtējot Rīgas rajona tiesas tiesneses Agneses Maļinovskas pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, Disciplinārtiesa grozīja Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu un uzlika tiesnesei disciplinārsodu – rājienu. Lēmums daļā par to, ka tiesnesei noteikta profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana, atstāts negrozīts.
12. maijs, 2020

Augstākā tiesa strādā, ievērojot ārkārtas situācijas nosacījumus

Augstākās tiesas darbs pilnā apjomā tiek nodrošināts arī Latvijā noteiktās ārkārtas situācijas apstākļos. Ņemot vērā, ka ar valdības lēmumu ārkārtējā situācija pagarināta līdz 9.jūnijam, saglabājas arī ierobežojumi tiesas apmeklējumam klātienē.
7. maijs, 2020

Saeima Augstākās tiesas tiesneša amatā apstiprina tiesību zinātņu doktoru Kasparu Balodi

Saeima 7.maijā Augstākās tiesas tiesneša amatā apstiprināja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesoru civiltiesībās, zvērinātu advokātu Kasparu Balodi. Kaspars Balodis pieteicās konkursā uz Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatora amatu. Senāta Civillietu departamenta kopsapulce sniedza pozitīvu atzinumu par viņa piemērotību Senāta senatora amatam.
6. maijs, 2020

Sēru vēsts: mirusi bijusī Reabilitācijas daļas vadītāja Biruta Puķe

1.maijā 84 gadu vecumā mirusi Biruta Puķe – cilvēks, kurš bija Augstākajai tiesai piederīgs 33 gadus. Biruta Puķe no 1991.gada bija konsultante un vadītāja Augstākās tiesas Reabilitācijas daļai, kas izlēma jautājumus par padomju laikā politiski represēto personu reabilitāciju. Četrpadsmit gadus Biruta Puķe uzklausīja traģiskus dzīvesstāstus un pētīja skaudrus arhīva materiālus. Izskatītas vairāk nekā 30 000 represēto lietas.
5. maijs, 2020

Augstākās tiesas tiesneša amatā pārceltas apgabaltiesu tiesneses Ieva Višķere un Dzintra Balta

Ar Tieslietu padomes 5.maija lēmumu Augstākās tiesas tiesneša amatā pārcelta Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Ieva Višķere un Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra Balta. Ieva Višķere bija pieteikusies konkursā uz Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesneša amata vietu, bet Dzintra Balta – konkursā uz Senāta Civillietu departamenta senatora amata vietu. Viņu kandidatūras akceptētas arī attiecīgo departamentu senatoru sapulcēs.
4. maijs, 2020

Tiesu varas augstākās amatpersonas godina Latvijas neatkarību

Godinot Latvijas Neatkarības pieņemšanas 30.gadadienu, tiesu varas augstākās apmatpersonas – Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, kā arī Satversmes tiesas tiesneši Gunārs Kusiņš un Artūrs Kučs – 4.maijā nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa.
1. maijs, 2020

Satversmes sapulces deputāti – Latvijas Senāta senatori

1.maijā aprit 100 gadi, kopš uz pirmo sēdi sanāca Satversmes sapulce – pirmais tautas vēlētais likumdevējs Latvijā. Starp 150 Satversmes sapulces deputātiem bija četri tābrīža vai vēlākie Latvijas Senāta senatori. Augstākā tiesa, kas ir Latvijas Senāta darba un tradīciju turpinātāja, šajā dienā jo īpaši piemin šos četrus Satversmes sapulces deputātus.
30. aprīlis, 2020

Veronikai Krūmiņai un Jautrītei Briedei piešķirti augstākie valsts apbalvojumi

Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula lēmumu par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā  Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājai senatorei Veronikai Krūmiņai un Senāta Administratīvo lietu departamenta senatorei, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesorei Dr. iur. Jautrītei Briedei.
30. aprīlis, 2020

Tiesneša pienākumus beidz pildīt senatores Edīte Vernuša un Vanda Cīrule

30.aprīlī tiesneša amata pienākumus beidz pildīt un pensijā dodas Senāta Civillietu departamenta ilggadējas senatores Edīte Vernuša un Vanda Cīrule. Edītes Vernušas stāžs tiesneša amatā ir 30 gadi, 21 no tiem Augstākajā tiesā.  Vanda Cīrule par tiesnesi strādājusi 34 gadus, Augstākajā tiesā kopš 1993.gada.