Par notikumiem

Drukas versija
24. februāris, 2020

Tiesnešu palīgi gūst pieredzi Zviedrijas Augstākajās tiesās

Projekta “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā” ietvaros februārī pieredzes apmaiņas vizītē uz Zviedriju devās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīgs Miķelis Zumbergs, Krimināllietu departamenta tiesneša palīdzes Sanita Jefimova un Agnese Adgere, kā arī Civillietu departamenta tiesneša palīdze Elīna Purēna.
21. februāris, 2020

Ģimenes ārstu prasība pēc koplīguma skatāma administratīvajā tiesā

Augstākās tiesas Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdē 21.februārī izlemts, ka primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana neatkarīgi no ģimenes ārsta izvēlētās darbības formas (pašnodarbinātā statusā vai slēdzot līgumu ar ārstniecības iestādi) ir valsts pārvaldes funkcija, un attiecīgais starp ģimenes ārstiem un valsti slēdzamais līgums ir publisko tiesību līgums. Ģimenes ārstu interese panākt, lai valsts un ģimenes ārstu tiesiskajās attiecībās tiek atzītas no Satversmes 108.panta pirmā teikuma izrietošās tiesības uz koplīguma noslēgšanu, ir vērtējama administratīvā procesa kārtībā.
21. februāris, 2020

Disciplinārtiesa noraida tiesneša sūdzību un negroza uzlikto disciplinārsodu

Izvērtējot Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneša Jāņa Stūrmaņa pārsūdzētā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma tiesiskumu, Disciplinārtiesa atstāja negrozītu Tiesnešu disciplinārkolēģijas 17.janvāra lēmumu, ar kuru tiesnesim uzlikts disciplinārsods – piezīme.
20. februāris, 2020

Mediju dienā Augstākajā tiesā informē par uzņēmēju aptauju

Mediju dienā, kas Augstākajā tiesā notika 19.februārī, žurnālisti tika iepazīstināti ar sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktās Latvijas uzņēmēju aptaujas rezultātiem. Kā eksperti ar secinājumiem un priekšlikumiem Mediju dienā piedalījās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš un Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) Tiesu sistēmas efektivitātes darba grupas vadītājs Māris Vainovskis.
20. februāris, 2020

Augstākā tiesa izsludina konkursu uz trīs senatoru vietām

Sakarā ar plānotajām vakancēm Augstākā tiesa ir izsludinājusi atklātus konkursus uz trīs senatoru vietām. Līdz 4.martam interesenti aicināti pieteikties divām senatora amata vietām Augstākās tiesas Civillietu departamentā un vienai senatora vietai Administratīvo lietu departamentā.  
19. februāris, 2020

Tiesnese Sandra Kaija dod svinīgo solījumu Valsts prezidentam

19. februārī Rīgas pilī tiesneša zvēresta ceremonijā Valsts prezidentam Egilam Levitam tiesneša svinīgo solījumu deva Augstākās tiesas tiesnese Sandra Kaija. Tiesnese solīja: „būt godīga un taisnīga, uzticīga Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to, tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumiem.”
18. februāris, 2020

Augstākajā tiesā izskatīts vairāk lietu, mazinājies lietu uzkrājums

2019.gadā Augstākajai tiesai bijusi pozitīva dinamika visos galvenajos rādītājos – saņemto lietu skaits samazinājies par 5%, izskatīto lietu skaits palielinājies par 5%, lietu uzkrājums samazinājies par 9%. Šādas dinamikas uzturēšanai un lietu izskatīšanas termiņu samazināšanai jābūt arī 2020.gada darba prioritātei – gada atskaites plēnumā 17.februārī norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
18. februāris, 2020

Civillietu departaments pietuvojies kvalitatīvi jaunai kasācijas tiesvedības pakāpei civilprocesa attīstībā

Vidējais lietu izskatīšanas termiņš Senāta Civillietu departamentā 2019.gadā bija 8 mēneši, kas ir izcils rādītājs kasācijas instances tiesai, - Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā norādīja Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs.
18. februāris, 2020

Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs: Ekonomisko lietu tiesa ir vērsta uz pagātni

Runājot par tiesu sistēmas nepārtrauktajām reformām, kad “viena reforma vēl nav pabeigta, cita reforma jau pieteikta”, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā īpaši asi kritizēja ieceri veidot Ekonomisko lietu tiesu. “Nav skaidrs, kā tā iekļausies Satversmē nostiprinātajā tiesu sistēma, turklāt – šī tiesa ir vērsta uz pagātni, nevis nākotni,” uzsvēra P.Dzalbe.
18. februāris, 2020

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja norāda uz tiesnešu skaita stratēģiskas plānošanas nepieciešamību

Senāta Administratīvo lietu departaments 2019.gadā sasniedzis izcilu lietu izskatīšanas rezultātu – izskatīts par 25% lietu vairāk nekā iepriekšējā gadā un lietu atlikums samazināts par 11%. Departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa norāda, ka šāda pozitīva izskatīto lietu dinamika ir rezultāts gan senatoru skaita palielinājumam, gan rīcības sēžu lēmumu formas optimizēšanai.