Par notikumiem

Drukas versija
19. februāris, 2020

Tiesnese Sandra Kaija dod svinīgo solījumu Valsts prezidentam

19. februārī Rīgas pilī tiesneša zvēresta ceremonijā Valsts prezidentam Egilam Levitam tiesneša svinīgo solījumu deva Augstākās tiesas tiesnese Sandra Kaija. Tiesnese solīja: „būt godīga un taisnīga, uzticīga Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to, tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumiem.”
18. februāris, 2020

Augstākajā tiesā izskatīts vairāk lietu, mazinājies lietu uzkrājums

2019.gadā Augstākajai tiesai bijusi pozitīva dinamika visos galvenajos rādītājos – saņemto lietu skaits samazinājies par 5%, izskatīto lietu skaits palielinājies par 5%, lietu uzkrājums samazinājies par 9%. Šādas dinamikas uzturēšanai un lietu izskatīšanas termiņu samazināšanai jābūt arī 2020.gada darba prioritātei – gada atskaites plēnumā 17.februārī norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
18. februāris, 2020

Civillietu departaments pietuvojies kvalitatīvi jaunai kasācijas tiesvedības pakāpei civilprocesa attīstībā

Vidējais lietu izskatīšanas termiņš Senāta Civillietu departamentā 2019.gadā bija 8 mēneši, kas ir izcils rādītājs kasācijas instances tiesai, - Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā norādīja Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs.
18. februāris, 2020

Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs: Ekonomisko lietu tiesa ir vērsta uz pagātni

Runājot par tiesu sistēmas nepārtrauktajām reformām, kad “viena reforma vēl nav pabeigta, cita reforma jau pieteikta”, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā īpaši asi kritizēja ieceri veidot Ekonomisko lietu tiesu. “Nav skaidrs, kā tā iekļausies Satversmē nostiprinātajā tiesu sistēma, turklāt – šī tiesa ir vērsta uz pagātni, nevis nākotni,” uzsvēra P.Dzalbe.
18. februāris, 2020

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja norāda uz tiesnešu skaita stratēģiskas plānošanas nepieciešamību

Senāta Administratīvo lietu departaments 2019.gadā sasniedzis izcilu lietu izskatīšanas rezultātu – izskatīts par 25% lietu vairāk nekā iepriekšējā gadā un lietu atlikums samazināts par 11%. Departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa norāda, ka šāda pozitīva izskatīto lietu dinamika ir rezultāts gan senatoru skaita palielinājumam, gan rīcības sēžu lēmumu formas optimizēšanai.
18. februāris, 2020

Līdz 16.martam jāizvirza kandidāti Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam

Šīgada 15.jūnijā beidzas pilnvaru termiņš Augstākās tiesas priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam. Līdz 16.martam Augstākās tiesas senatoriem no sava vidus jāizvirza Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidāti.
13. februāris, 2020

Pirmdien plēnumā Augstākā tiesa izvērtēs aizvadīto gadu

Pirmdien, 17.februārī, Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2019.gadā. Plēnumu atklās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Struktūrvienību darbu analizēs to vadītāji – Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.
12. februāris, 2020

Ēnu dienā skolēni iepazīst Augstākās tiesas tiesneša darbu

12.februārī, Ēnu dienas ietvaros, Augstākajā tiesā bija ieradušies 14 skolēni no Salacgrīvas, Skrundas, Jūrmalas, Talsiem, Ķekavas un Rīgas, lai iepazītu Augstākās tiesas tiesnešu darbu.
11. februāris, 2020

Tieslietu padome aicina Augstāko tiesu izvērtēt tiesvedību ilgumu ietekmējošos faktorus Latvijas tiesās

Tieslietu padome aicina Augstāko tiesu izveidot darba grupu, kas izvērtētu civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu tiesvedību ilgumu ietekmējošos faktorus Latvijas tiesās. Darba grupā, kuras darbu vadīs Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa, kā ekspertus pieaicinās gan Augstākās tiesas senatorus, gan citus atbildīgo institūciju pārstāvjus.
10. februāris, 2020

Augstākās tiesas darbinieki iepazīst Rīgas apgabaltiesas darbu

Piektdien, 7. februārī, Augstākās tiesas darbinieku delegācija viesojās Rīgas apgabaltiesā, lai savstarpēji apmainītos ar pieredzi, labāk iepazītu otrās instances tiesu darbu, kā arī uzzinātu, kādas iniciatīvas apgabaltiesa sagaida no Augstākās tiesas. Pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās divpadsmit darbinieki no Senāta departamentiem, Administrācijas un Kancelejas.