Par notikumiem

Drukas versija
31. jūlijs, 2020

Diskutē par tiesvedības ilgumu administratīvajā procesā

Lai sagatavotu ziņojumu Tieslietu padomei par tiesvedību paātrināšanas iespējām, Augstākajā tiesā 30.jūlijā norisinājās diskusija par lietu izskatīšanas termiņiem administratīvajās lietās. Diskusijā apspriesti jautājumi par procesuālo dokumentu kvalitātes uzlabošanu, procesa dalībnieku izglītošanu, tiesas procesu vadīšanas pilnveidošanu un tiesas darbspējas kapacitātes palielināšanu.
22. jūlijs, 2020

Aktualizēts Senāta prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās

Augstākā tiesa aktualizējusi mājaslapā publicēto tiesu prakses apkopojumu publisko iepirkumu lietās, papildinot to ar atziņām, kas sniegtas Senāta nolēmumos no 2017.gada jūlija līdz 2020.gada jūnijam. Tādējādi apkopojums šobrīd aptver vairāk nekā 200 Senāta nolēmumus, kas stājušies spēkā laikā no 2005.gada februāra līdz 2020.gada jūnijam, ļaujot interesentiem iepazīties ar aktuālu, apjomīgu un strukturētu tiesu prakses materiālu publisko iepirkumu tiesību nozarē.
21. jūlijs, 2020

Izdota Senāta spriedumu un lēmumu gadagrāmata

Augstākā tiesa izdevusi 2019.gadā kasācijas kārtībā izskatītajās lietās pieņemto nozīmīgāko nolēmumu apkopojumu. Tā ir jau divdesmit ceturtā Augstākās tiesas nolēmumu gadagrāmata. 2019.gadā kasācijas kārtībā izskatītas 2942 lietas. Nolēmumu krājumā izvēlēti juridiski interesantākie katra departamenta nolēmumi. Šoreiz Administratīvo lietu departamentam tie ir 28, Civillietu un Krimināllietu departamentam – katram 25 nolēmumi. 
20. jūlijs, 2020

Aicina ievērot vienotu tiesu praksi noilguma piemērošanas jautājumos

Augstākās tiesas priekšsēdētājs nosūtījis vēstuli tiesu priekšsēdētājiem ar aicinājumu nodrošināt tiesās judikatūras ievērošanu jautājumā par noilguma nepiemērošanu civillietās ex officio, vienlaikus norādot, ka atkāpšanās no judikatūras ir iespējama, to īpaši pamatojot spriedumā. Žurnāla “Bilances Juridiskie Padomi” jūlija numurā rakstā „Noilguma iestāšanās pārbaude pēc tiesas iniciatīvas” norādīts, ka nav vienotas tiesu prakses jautājumā par noilguma piemērošanas pamatu, proti, vai tas piemērojams tikai pēc puses iebilduma, vai arī tiesai tas jādara ex officio. Rakstā norādīto spriedumu analīze apliecina, ka šāda problēma patiešām pastāv.
17. jūlijs, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs un ģenerālprokurors uzsver vienveidīgas tiesu prakses nozīmi

17.jūlijā jaunais ģenerālprokurors Juris Stukāns ieradās darba vizītē pie Augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša, lai pārrunātu tiesu sistēmas aktualitātes, kas prioritāri risināmas tiesu un prokuratūras sadarbībā.
17. jūlijs, 2020

Covid-19 nav mazinājis lietu izskatīšanas intensitāti Augstākajā tiesā

Augstākās tiesas darba intensitāte Covid-19 ārkārtas situācijas laikā nav mazinājusies – šā gada pirmajā pusgadā Senātā izskatīts vairāk lietu nekā saņemts šajā laikā. Lietu izskatīšanas koeficients ir 108%, kas ir salīdzinoši pat lielāks nekā iepriekšējā gadā. Statistika rāda, ka šogad 6 mēnešos Senātā saņemta 1471 lieta, bet izskatīts par 8% vairāk, t.i., 1585 lietas. Taču, ņemot vērā neizskatīto lietu atlikumu no iepriekšējā gada, lietu uzkrājums būtiski nav mazinājies – pirmo pusgadu noslēdzot, Senātā neizskatītas ir 1527 lietas.
17. jūlijs, 2020

Satversmei atbilst Civilprocesa likuma norma, kas neparedz tiesības pieteikt noraidījumu tiesnešiem, kuri lemj par kasācijas tiesvedības ierosināšanu

Satversmes tiesa 16. jūlijā pasludināja spriedumu lietā Nr. 2019‑23‑01 “Par Civilprocesa likuma 464. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Tiesa atzina par Satversmei atbilstošu norma, kas neparedz lietas dalībnieka tiesības pieteikt noraidījumu Augstākās tiesas tiesnešiem, kuri rīcības sēdē lemj par kasācijas tiesvedības ierosināšanu.
16. jūlijs, 2020

Augstākā tiesa pievienojas komunikācijai Twitterī

Šodien, 16.jūlijā, Augstākā tiesa publicē pirmo ierakstu sociālajā tīklā – savā oficiālajā Twitter kontā @Augstaka­_tiesa. Šis būs vēl viens tiesas komunikācijas kanāls, lai sniegtu precīzu un aktuālu informāciju par Augstāko tiesu un Tieslietu padomi plašākai sabiedrībai tai ērtā veidā.
10. jūlijs, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem ģenerālprokurora Jura Stukāna zvērestu

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs šodien, 10.jūlijā, pieņēma jaunā ģenerālprokurora Jura Stukāna zvērestu. Līdz ar to ģenerālprokurors būs tiesīgs stāties pie amata pienākumu pildīšanas pēc tam, kad 11.jūlijā pilnvaras beigsies līdzšinējam ģenerālprokuroram.
8. jūlijs, 2020

Augstākajā tiesā skatāma izstāde par senatoru devumu juridiskās literatūras laukā

Senāts nav tikai kasācijas instance konkrētās lietās un judikatūras veidotājs, bet arī juridiskās domas virzītājs. Senatora vārdam ir svars ne tikai tiesas nolēmumos, bet arī grāmatās rakstītajās rindās. Gatavojoties Senāta atjaunošanas 25.gadadienai, Augstākajā tiesā izveidota izstāde “Senatori juridiskās literatūras laukā”, kas liecina par senatoru devumu Latvijas juridiskās domas attīstībā.