Par notikumiem

Drukas versija
5. maijs, 2020

Augstākās tiesas tiesneša amatā pārceltas apgabaltiesu tiesneses Ieva Višķere un Dzintra Balta

Ar Tieslietu padomes 5.maija lēmumu Augstākās tiesas tiesneša amatā pārcelta Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Ieva Višķere un Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra Balta. Ieva Višķere bija pieteikusies konkursā uz Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesneša amata vietu, bet Dzintra Balta – konkursā uz Senāta Civillietu departamenta senatora amata vietu. Viņu kandidatūras akceptētas arī attiecīgo departamentu senatoru sapulcēs.
4. maijs, 2020

Tiesu varas augstākās amatpersonas godina Latvijas neatkarību

Godinot Latvijas Neatkarības pieņemšanas 30.gadadienu, tiesu varas augstākās apmatpersonas – Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, kā arī Satversmes tiesas tiesneši Gunārs Kusiņš un Artūrs Kučs – 4.maijā nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa.
1. maijs, 2020

Satversmes sapulces deputāti – Latvijas Senāta senatori

1.maijā aprit 100 gadi, kopš uz pirmo sēdi sanāca Satversmes sapulce – pirmais tautas vēlētais likumdevējs Latvijā. Starp 150 Satversmes sapulces deputātiem bija četri tābrīža vai vēlākie Latvijas Senāta senatori. Augstākā tiesa, kas ir Latvijas Senāta darba un tradīciju turpinātāja, šajā dienā jo īpaši piemin šos četrus Satversmes sapulces deputātus.