Par notikumiem

Drukas versija
31. marts, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem notāru zvērestu

31. martā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma četru notāru zvērestu. Zvērinātu notāru rindas papildina Arita Rateniece, Dace Elksne, Ilze Roze un Kristīne Šapčenko. Arita Rateniece un Kristīne Šapčenko amata pienākumus pildīs Vidzemes apgabaltiesas teritorijā Cēsīs, bet Dace Elksne – Vidzemes apgabaltiesas teritorijā Alūksnē. Ilze Roze darbosies kā Kurzemes apgabaltiesas zvērināta notāre Ventspilī.
30. marts, 2020

Tieslietu padome atbalsta Aigara Strupiša kandidatūru Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam

30.marta sēdē Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas tiesnešu izvirzītā kandidāta – Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja Aigara Strupiša – virzīšanu Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam turpmākajiem pieciem gadiem.
27. marts, 2020

Normas, kas regulē termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai kriminālprocesā, atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 26.martā pieņēma spriedumu lietā Nr.2019-15-01 “Par Kriminālprocesa likuma 564. panta septītās daļas trešā teikuma un 570. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”, atzīstot, ka normas, kas regulē termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai kriminālprocesā, atbilst Satversmei.
23. marts, 2020

Nodokļa parāda bezstrīdus piedziņas gadījumā uzņēmuma pāreja konstatējama administratīvā procesa ietvaros

Izskatot Administratīvās rajona tiesas tiesneses lūgumu izšķirt uzņēmuma pārejas konstatēšanas jautājuma pakļautību, Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēde 12.martā atzina, ka šis jautājums ir pakārtots nodokļa parāda piedziņai, kuru Valsts ieņēmumu dienests īsteno bezstrīdus kārtībā administratīvā procesa ietvaros. 
17. marts, 2020

Atteikums ierosināt kasācijas tiesvedību civilprocesā rezolūcijas veidā atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 13.martā pieņēma spriedumu lietā Nr.2019-13-01 “Par Civilprocesa likuma 464.panta 4.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam” – par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību civilprocesā rezolūcijas veidā. Satversmes tiesas atzina, ka šī norma ir atbilstoša Satversmei.
17. marts, 2020

Tiesības atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību noteikta veida mantiskajos strīdos atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2020.gada 13.martā pieņēma spriedumu lietā Nr.2019-11-01 “Par Civilprocesa likuma 464.1 panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 92.panta pirmajam teikumam” – par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību noteikta veida mantiskajos strīdos. Satversmes tiesa atzina šī norma par atbilstošām Satversmei.
11. marts, 2020

Augstāko tiesu apmeklē Bāriņtiesu darbinieki

Ar Augstākās tiesas darbu un vēsturi 10.martā iepazinās Bāriņtiesu darbinieki, kas mācās Pašvaldību mācību centra programmā. Bāriņtiesu darbinieku mācības vada Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Valdis Vazdiķis, kurš līdz ar teorētiskām mācībām programmas dalībniekiem piedāvā arī tiesas procesa izspēli, kā arī ieskatu Rīgas apgabaltiesas un Augstākās tiesas darbā un vēsturē.
3. marts, 2020

Augstākajā tiesā viesojas tiesnešu palīgi no Kurzemes apgabaltiesas

Piektdien, 28. februārī, Augstākajā tiesā viesojās Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešu palīgu delegācija. Tikšanos bija rosinājuši paši tienešu palīgi, jo vēlējās pārrunāt aktuālos darba ar jautājumus ar Augstākās tiesas kolēģiem.
2. marts, 2020

Nepareizā kontā ieskaitīta drošības nauda ir pamats blakus sūdzības nepieņemšanai

Augstākā tiesa vērš civilprocesu dalībnieku uzmanību: ja drošības nauda par blakus sūdzības izskatīšanu kasācijas instancē ieskaitīta nepareizā kontā, tas ir pamats blakus sūdzības nepieņemšanai. Civilprocesa likuma 445.panta otrā daļa noteic – ja likumā noteiktajā kārtībā un apjomā nav samaksāta drošības nauda, tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt blakus sūdzību. Šī panta trešā daļa, kas paredz blakus sūdzības atstāšanu bez virzības, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, nav attiecināma uz gadījumiem, kad drošības nauda iemaksāta nepareizā kontā.
2. marts, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem divu notāru zvērestu

2.martā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma notāru Vitālija Bogdāna un Agitas Macijevskas zvērestu. Abi notāri iecelti zvērinātu notāru amatos Rīgas apgabaltiesas teritorijā un amata pienākumus sāks pildīt no šodienas, 2.marta. Zvērinātas notāres Agitas Macijevskas prakse atradīsies Olainē, bet Vitālijs Bogdāns zvērināta notāra pakalpojumus sniegs Baložos.