Par notikumiem

Drukas versija
27. novembris, 2020

Rihards Gulbis saņem Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu

Par būtisku ieguldījumu Civilprocesa pastāvīgās darba grupas darbā un civilprocesa attīstībā Senāta Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis saņēmis Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu.
27. novembris, 2020

Augstākā tiesa dalās pieredzē par lietu izskatīšanu rakstveida procesā

Augstākā tiesa 26.novembrī rīkoja vebināru par rakstveida procesa izmantošanu tiesu lietu izskatīšanā un tā nozīmi pandēmijas apstākļos. Vebinārā piedalījās gandrīz 100 tiesneši un tiesu darbinieki no visu līmeņu Ukrainas tiesām.
27. novembris, 2020

Krimināllietu departamenta senatori un padomnieki piedalās sanāksmē ar Kurzemes apgabaltiesu

Lai vienādotu tiesu praksi un uzlabotu tiesas spriešanas kvalitāti, Senāta Krimināllietu departamenta senatori un zinātniski analītiskie padomnieki 20.novembrī tiešsaistē piedalījās konsultatīvā sanāksmē ar Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešiem. Pārrunāti aktuālie jautājumi Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normu piemērošanā un interpretācijā.
26. novembris, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs: Tiesnešu ētikas komisijas skaidrojums stiprinās tiesnešu pašpārvaldi

“Ir ļoti pozitīvi, ka Tiesnešu ētikas komisija ir viennozīmīgi pateikusi, ka tiesnešu dalība pašpārvaldē ir neatņemama tiesneša profesijas sastāvdaļa un ka pat tiešo pienākumu pildīšana – tiesas spriešana – var nebūt attaisnojošs iemesls nepiedalīties pašpārvaldes vēlēšanās. Tas noteikti stiprinās gan tiesnešu pašpārvaldi, gan līdz ar to arī tiesiskumu visā valstī,” Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs atzinīgi vērtē Tiesnešu ētikas komisijas atbildi uz viņa lūgumu sniegt atzinumu par to, vai nepiedalīšanās tiesnešu konferencē bez attaisnojoša iemesla uzskatāma par tiesneša ētikas pārkāpumu.
25. novembris, 2020

Izdota informatīva grāmata par Augstāko tiesu / Senātu

Lai sniegtu pārskatāmu aktuālu informāciju par Augstāko tiesu un Senātu, sagatavots un izdots grāmatas „Latvijas Republikas Augstākās tiesa / Senāts” jauns izdevums.
24. novembris, 2020

Apkopota tiesu prakse lietās par tiesībām uz pieeju informācijai

Tiesības saņemt informāciju par valsts un pašvaldību iestāžu darbību ir viens no instrumentiem, ar kura palīdzību sabiedrība var pārliecināties, kā iestādes pilda tām uzticētos pienākumus. Pārliecināties, vai iestādes darbs ir efektīvs, godīgs un taisnīgs, proti, tāds, kas vērsts uz sabiedrības kopējo interešu aizsardzību. Senāta tiesu prakse liecina, ka ne vienmēr tiesības saņemt informāciju tiek piemērotas atbilstoši Informācijas atklātības likumā noteiktajam.
23. novembris, 2020

Senāts izsludina konkursu uz iespēju aizstāt divus Administratīvo lietu departamenta senatorus uz laiku

Senāts izsludina atklātu konkursu uz iespēju aizstāt divus Administratīvo lietu departamenta senatorus uz vakances laiku no 2021.gada 2.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim. Kandidāti aicināti pieteikties līdz 6.decembrim.
23. novembris, 2020

Augstākās Tiesas Biļetenā: jauni amati – jauni redzējumi, tiesībdomas, diskusijas par tiesiskumu un senatora personību

Šī gada otrais pusgads Augstākajai tiesai bijis pārmaiņām un notikumiem bagāts, un tas atspoguļojas arī “Augstākās Tiesas Biļetena” jaunajā numurā. Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā stājies Aigars Strupišs, Biļetenā informācija par priekšsēdētāja pirmajām sarunām ar augstākajām valsts un tiesu sistēmas amatpersonām. Plēnums par Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēja Normundu Salenieku – Biļetenā viņa redzējums par departamenta turpmāko darbību, kā arī Augstākās tiesas pārstāves Tieslietu padomē Dzintras Baltas redzējums, kandidējot uz amatu padomē.
17. novembris, 2020

Kvalitatīvs tiesas darbs stiprina Latvijas valsti

“Demokrātiska valsts nevar pastāvēt bez kvalitatīvas tiesu varas. To nodrošināt ir mūsu kopīgs pienākums, neatkarīgi no tā, kādā amatā strādājam,” uzrunājot Augstākās tiesas kolektīvu Valsts svētku svinīgajā pasākumā 17.novembrī, sacīja tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.
16. novembris, 2020

Apstiprina jaunu Augstākās tiesas senatoru amata kandidātu atlases kārtību

Pēc Augstākās tiesas priekšlikuma Tieslietu padome apstiprināja jaunu senatora amata kandidātu atlases kārtību. Mērķis ir nodrošināt, ka par senatoriem kļūst labākie un pieredzējušākie Latvijas juristi, kuri ne vien atbilst tiesneša amata vispārējam standartam, bet ir snieguši arī nozīmīgu ieguldījumu jurisprudences attīstībā, kuriem ir profesionālā autoritāte juridiskajā sabiedrībā un kuri ar to spēs dot pienesumu kasācijas instances tiesas augsto standartu noturēšanai un attīstībai.