Par notikumiem

Drukas versija
21. augusts, 2019

Izdota Senāta spriedumu un lēmumu gadagrāmata

Tiesu namu aģentūra sadarbībā ar Augstāko tiesu izdevusi 2018.gadā kasācijas kārtībā izskatītajās lietās pieņemto nozīmīgāko nolēmumu apkopojumu. Tā ir jau divdesmit trešā Augstākās tiesas nolēmumu gadagrāmata, un tās nosaukumā atgriezies Senāta vārds – 2018.gadā likumdevējs atjaunoja kasācijas instances vēsturisko nosaukumu.
12. augusts, 2019

Augstākā tiesa izsludina konkursu uz Krimināllietu departamenta senatora amatu

Līdz 23.augustam interesenti aicināti pieteikties atklātā pretendentu konkursā uz senatora amata vietu Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā.
29. jūlijs, 2019

Konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā diskutē par labu likumdošanu un modernajām tehnoloģijām

Konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā, kas notika aizvadītajā nedēļā, diskutēts par pienācīgu likumdošanu un moderno tehnoloģiju ietekmi juristu darbā. Kā eksperti diskusijās piedalījās arī Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāji Aigars Strupišs un Veronika Krūmiņa.
22. jūlijs, 2019

Tiesību palīgavoti Senāta lietā SPC-5/2019: Civillietu departamenta atbilde uz “Latvijas Avīzē” pausto viedokli

2019.gada 17.jūlija raksts laikrakstā “Latvijas Avīze” ar nosaukumu “Senāts nerunā patiesību” satur nepilnīgas ziņas par Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 2013.gada 23.oktobra sēdes audioprotokolu, kurš tiek uzdots par tiesību palīgavotu, kas bija ņemams vērā lietā SPC-5/2019.
16. jūlijs, 2019

Profesors no Dānijas veic pētījumu par digitalizāciju tiesās

Piektdien, 12. jūlijā, Augstākajā tiesā viesojās Dienviddānijas Universitātes tiesību zinību profesors Frederiks Vāge (Frederik Waage). Ziemeļvalstu Ministru padomes finansēta projekta “Digitalizācija tiesās” ietvaros profesors iztaujāja Augstākās tiesas pārstāvjus par tiesu digitalizācijas līmeni un problēmām Latvijā.
5. jūlijs, 2019

Disciplinārtiesa noraida tiesneses sūdzību un negroza uzlikto disciplinārsodu

Disciplinārtiesa 5.jūlijā, izvērtējot rajona tiesas tiesneses pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas 2019.gada 31.maija lēmumu, atstāja to negrozītu, bet tiesneses sūdzību noraidīja. Ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesnesei uzlikts disciplinārsods – piezīme. Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams.
1. jūlijs, 2019

Sarunu festivālā LAMPA plaši apmeklēta diskusija par tiesneša drosmi

Piektdien, 28. jūnijā, Cēsīs festivāla LAMPA ietvaros Augstākās tiesas rīkoto diskusiju “Tiesa. Taisnīgums. Tiesneša mugurkauls” klātienē vēroja vairāk nekā 100 skatītāju, vienlaikus tai sekot un uzdot jautājumus varēja arī tiešraidē.
1. jūlijs, 2019

Krimināllietu departamentā darbu sāk tiesnesis Aivars Uminskis

1.jūlijā darbu Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesneša amatā sāk Aivars Uminskis. Tiesnesis bija pieteicies konkursā uz Krimināllietu departamenta tiesneša amata vietu. Ar Tieslietu padomes 3.jūnija lēmumu Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Aivars Uminskis pārcelts Augstākās tiesas tiesneša amatā.
28. jūnijs, 2019

Krimināllietu departamenta tiesnešu kopsapulce skaidro tiesību normu interpretāciju lietās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un kaitējuma kompensāciju nodokļu lietās

19. jūnijā, Senāta Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulce, apspriežot aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus, lai nodrošinātu vienveidību tiesību normu piemērošanā, pieņēma divus lēmumus.
27. jūnijs, 2019

Augstākās tiesas priekšsēdētājs ierosina pārbaudi ģenerālprokurora atlaišanas pamatu izvērtēšanai

26.jūnijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs ierosinājis pārbaudi par ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanas pamatu izvērtēšanu. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Prokuratūras likuma 41.3 panta otro daļu, pēc 39 Saeimas deputātu pieprasījuma, kas Augstākajā tiesā saņemts 17.jūnijā.