Par notikumiem

Drukas versija
21. februāris, 2019

Izstāde Augstākajā tiesā stāsta par Tiesu pils vēsturi un šodienu

Izstāde, kas kopš 21.februāra skatāma Augstākajā tiesā, stāsta par Tiesu pili – taisnības simbolu un latviešu būvmākslas pieminekli. Uzskatot, ka “tiesa ir kultūras iestādījums un kultūras pazīme”, Latvijas valsts tiesu vajadzībām uzbūvēja vienu no skaistākajām ēkām Rīgā – Tiesu pili. 1936.gada decembrī būvei svinīgi likts pamatakmens, un jau 1938.gada decembrī ēka iesvētīta un tajā darbu sāk Latvijas Senāts un citas tiesu iestādes.
20. februāris, 2019

Piektdien Augstākās tiesas gada atskaites plēnums

Piektdien, 22.februārī, Augstākās tiesas plēnums izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2018.gadā. To analizēs struktūrvienību vadītāji – Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa. Ziņojumu par Disciplinārtiesas darbu sniegs tās priekšsēdētāja Ināra Garda.
15. februāris, 2019

Disciplinārtiesa atstāj negrozītu lēmumu par ierosinājumu atcelt tiesnesi no amata

Disciplinārtiesa 15.februārī atstāja negrozītu Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu ierosināt atcelt no amata Zemgales rajona tiesas tiesnesi Ivetu Silicku. Tiesneses un viņas pārstāvja sūdzības noraidītas. Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā paziņošanas brīdī. Pilns lēmums būs pieejams 8.martā un tiks publicēts arī Augstākās tiesas mājaslapā.
13. februāris, 2019

Ēnu dienā skolēni iepazīst Augstākās tiesas darba ikdienu un senatora darbu

13.februārī, Ēnu dienas ietvaros, Augstāko tiesu apmeklēja 17 skolēni no Cēsīm, Vecpiebalgas, Liepājas, Dagdas, Rēzeknes, Jelgavas, Ogres, Babītes, Valmieras, Daugmales un Rīgas, iepazīstot Augstākās tiesas darba ikdienu un tiesneša darbu.
11. februāris, 2019

Disciplinārtiesa noraida sūdzību par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvo atzinumu

Disciplinārtiesa 8.februārī atstājusi negrozītu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu par pirmās instances tiesas tiesneses profesionālās darbības negatīvu novērtējumu. Tiesneses sūdzība noraidīta.
8. februāris, 2019

Augstākā tiesa pievienojas Eiropas Cilvēktiesību tiesas Augstāko nacionālo tiesu tīklam

Augstākā tiesa ir pievienojusies Eiropas Cilvēktiesību tiesas organizētajam Augstāko nacionālo tiesu tīklam. Kopā ar mums tīklā ir 73 tiesas no 36 valstīm.
6. februāris, 2019

Augstākās tiesas priekšsēdētājs intervijā “Jurista Vārdam”: Tiesu varas neatkarība ir katra cilvēka interesēs

Lai noskaidrotu Senāta darba rezultātus un tiesu varas skatījumu uz pēdējā laikā piedzīvotajām pārmaiņām un arī reputācijas krīzēm, žurnāls "Jurista Vārds" uz sarunu aicināja Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču.
5. februāris, 2019

Senators Normunds Salenieks uz laiku pārcelts Administratīvo lietu departamentā

Kopš 4.februāra uz laiku līdz 26.augustam Civillietu departamenta senators Normunds Salenieks senatora pienākumus pilda Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Tiesnešu skaitu Augstākās tiesas departamentos Tieslietu padome izmainīja, lai efektivizētu Augstākās tiesas darbu, izmantojot iekšējos resursus. 
30. janvāris, 2019

Apkopota tiesu prakse lietās par goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Civillietu departamenta praksi lietās par goda un cieņas civiltiesisko aizsardzību, kas izskatītas laika posmā no 2000.gada līdz 2018.gadam. Apkopojums papildināts ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņām lietās, kur tiesa, piemērojot Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, līdzsvarojusi no privātās dzīves neaizskaramības izrietošās tiesības uz goda un cieņas aizsardzību un tiesības uz vārda brīvību, kā arī sniegusi citas norādes goda un cieņas aizsardzības jautājumos.
25. janvāris, 2019

Eiropas Cilvēktiesību tiesa aktualizē uzticēšanās tiesu varai nozīmi

Šodien, 25. janvārī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas oficiālajā tiesvedības gada atklāšanas pasākumā Strasbūrā. Šī pasākuma ietvaros notiek arī starptautisks seminārs par to, kā veicināt uzticēšanos tiesu varai.